lørdag 17. september 2011

Hva skjer etter 11 / 11 / 11 ?


A Super Activation for Everyone just after 11/11/11 and so much more!

17 September 2011
Av:  Lisa Gawlas


Lisa Gawlas, reflekterer over mye etter sine 'readinger' med klientene, som det er verdt å ta del i.

Her er meldinger som hun etter hvert har 'oversatt' fra vage bilder og følelser - til ord:  En gang i tida levde vi i harmoni med alt som var.  Hvert individ fungerte optimalt og 'skapte' hver sin del av alt.  De var de naturlige "forecasters."  De forutså skiftene i naturens gang.  Bruken av solenergi.  De vevde energien inn i det som ble livet for alle.  Ingen var individualister, alle hørte sammen.  Det var ingen som var mer eller mindre verdige.  Alle var likeverdige.  Alle forsterket hverandre i fellesskapet.

Slik begynte det en gang.  Til slutt noen ord og setninger som verken skal tenkes eller uttales av noen lenger:  Jeg 'kan ikke' og jeg 'skal prøve'.  Slett dem fra vokabularet, sier Lisa Gawlas.

Se her etter flere spennende innfallsvinkler:


Ingen kommentarer: