onsdag 7. september 2011

Behold roen!


SaLuSa og Mike Quinsey


Kort oppsummert:
SaLuSa snakker om at det er viktig å skape en atmosfære av ro rundt seg nå.   Dette er det stort behov for i en verden slik den utfolder seg.   Det er en uvurderlig fordel å vite at uansett hva som truer freden, så blir resultatet godt.  Føderasjonen er langt mer aktive enn noen gang, og samarbeider godt med de allierte som tar over posisjonene.  Vit at dette ikke er bare ord.

De som arbeider med karma vil fortsette med det, mange har allerede gjort unna mye.  De som har valgt å arbeide med oppvåkningen fortsetter med det, de har ryddet av vegen alt karma og bør helst ikke gå for dypt inn i andres utfordringer. Kommer det oppfordring om råd eller hjelp, så gi det, men unngå å bli trukket inn i det unødvendig.

Oppgavene må sorteres, ikke blandes sammen.   Spre lys og demp frykt, dette er en gedigen oppgave Lysbærere må ta seg av.  Det skal bli underverker og skjønnhet, sier SaLuSa, noe som knapt noen jordboer aner hva er - energiene florerer allerede og er både spennende og oppløftende.  Nå er det Sannheten som står for tur!

Det som skal læres nå, er å kontrollere de følelsesmessige stemningene som skifter uhyre fort.  Dette er det viktig for Lysarbeidere å forstå og arbeide med.  Lev i Lyset så sant det er mulig.  Når det er forstått hvem mennesket egentlig er, og meningen med livet egentlig er, blir det enklere å takle utfordringene.  Hold lykten med Lyset høyt, så alle ser stien.  Livet handler om å lære ved erfaring og jordboerne har nå lært dualiteten og de må innta helheten igjen, tilsammen er dette en erfaring som gir bevissthets-utvikling i kvantesprang.

Les originalen her:


Ingen kommentarer: