fredag 9. september 2011

"Å klemme et tre""Tree Hugging - Energy Transference"
9 September 2011 
Channeler: 
William LePar - The Council"Å klemme et tre!"  Her er det spørsmål om hvem som 'klemmer' hvem - hvilken vei energien går - om den 'går' noen vei i det hele tatt.  Svareren her som kaller seg "Rådet," fokuserer på at det er de positive tankene vi sjøl tilfører energien rundt oss, som skaper tilstanden både ved treet og ellers.  

Det er energi og energi - som 'møtes' i forskjellig form.  Energien flyter rundt og hva som er treets energi og hva som er energien til klemmeren, er ikke noe som kan avgrenses av ord.  Det gjelder å ikke glemme at det er tankene som skaper energien, i og rundt, et menneske. Når mennesket tror at det er positivt å klemme treet, så skaper det positiv energi.

Andre livsvesener, enten det er en stein, et gresstrå, fugl eller fisk - er i en ensartet, positiv energi hele tida, den energien har ikke et spesielt ego som manipulerings-verktøy.  De er i nå-et på en direkte, eller ubetinget måte.  Et menneske som er basert på lavtvibrerende 3d-energi, er hele tida betinget.  Det er den tilstanden vi skal forlate nå - i stor grad.

Se kanaliseringen her:


Ingen kommentarer: