onsdag 28. september 2011

Søk Lyset!


MESSAGES FROM ARCHANGEL MICHAEL 
28 September 2011 
Channeler: 
Ronna Herman
"SEEKING THE LIGHT OF THE INTELLECT"


Ronna Herman tar opp det samme temaet som mange andre kanaliseringer gjør, nemlig det innoverskuende perspektivet.  Den bevisste Bevisstheten, begynner når du kan se det store bildet som gir deg tilgang til begge sider av det som er kontroversielt.

En som er åndelig utviklet, tilbyr den sannheten som er åpenbar for vedkommende - for å oppmuntre andre til å søke den sannheten som avdekkes for dem.

Den ubetingete kjærlighetens frekvens, begynner i midten av 4d.   Den store 'Innpustens oppvåkning' (INBREATH OF ASCENSION) står for avslutning på nedgangen til de lavere verdener til fordel for 'Oppstigningen' tilbake de høyere riker. 

Hver store forvandling betyr kosmisk visdom i ny form, som et adgangstegn til neste evolusjons-syklus.  Nå er det tid for å ta fram de nyvunne evnene, for både mennesker og planet trenger tilførsel av kjærlighet og lys mer enn noen gang.

Som den 'World Server' du er, nøytraliserer du negative tankeformer for tusenvis av mennesker som lever på lavere nivåer.  Alle cellene i kroppen har bevissthet på et eller annet nivå.  Tenk glade, fryktløse tanker.

Skaperlyset er altomfattende og evig.  Mørke og utydelighet er midlertidige fenomener.  Tvil ikke et øyeblikk, kjære.   Jeg Er Erkeengelen Michael.



Ingen kommentarer: