tirsdag 27. september 2011

"Life on the Starship"


September 26, 2011

Arcturian Corridor, Preparing for Ascension

"Life on the Starship"
Ved Suzan Caroll*De sitter i møte - presenterer seg ved å legge ene hånd på bordet - da er all informasjonen i den enkeltes presentasjon lastet inn i bevisstheten til de rundt bordet.   I virkeligheten kan hele besentningen på Stjerneskipet kople seg til informasjonen på bordet, etter som skipet er som en stor datamaskin. Det kommuniseres i bilder - telepati.*


Endelig kommer det en 'matnyttig' kanalisering for oss som strever i dyp ensomhet, i denne oppvåkningstida.   Uansett - jeg ble glad for å lese det Suzan Caroll skriver her,  fra sine høyfrekvente besøk i sitt Selv.  


Caroll antyder at samtidig som det er noen som hilser denne meldinga velkommen, så er det mange som muligens ikke liker informasjonen.  Jeg er i alle fall glad for at hun deler dette, da det gir meg svar på mye jeg har bedt mitt høyere Selv om å avklare.  

Caroll forteller fra besøk på Stjerneskipet Athena.  Vi får et innblikk i bevissthetens 'hav'.   Den stadig ekspanderende bevisstheten på Jorda og i kroppen er helt spesiell og fører til mange nye opplevelser av ulik karakter.  


Det er en enorm transformasjon menneskene nå deltar i, og noen er alltid 'de første' - de som gladelig brøyter nytt land.  Det å integrere 5d-essensen i den fysiske kroppen, kan gi seg helt spesielle utslag.  Dette utdypes.  Det å leve i flere virkeligheter samtidig, er både spennende og ubehagelig.  Her blir det tatt seriøst og inngående forklart.

Det er også interessant å se hvor enkelt bevisstheten opererer på høyt plan.  Denne bevisstheten vi av og til 'sløser' med på det fysiske planet, er helt unik og holder alt oppe.   Kollektivt blir bevisstheten grenseløs.   Gled deg!

Les mer:   Archived NewslettersIngen kommentarer: