onsdag 7. september 2011

"The Humanization of God"


The Humanization of God
Totowa, New Jersey
July 16, 2011
Kryon og Lee CarrollKort resymé.  
Skiftet handler om kommunikasjon, sier Kryon, mer presist om persepsjon.  Det høyere Selvet lar seg ikke identifisere eller definere i 3d.  Den rammen vi eksisterer innenfor er en slags 'overlevelsesboks' på tre dimensjoner.  Dette er det eneste vi kjenner til og har som utgangspunkt når vi 'vet' noe - det lar seg ikke gjøre å basere seg på noe en ikke vet.  Det multidimensjonelle er helt umulig for menneskene å ha noen formening om i 3d, men energien endrer nå og forståelsen øker.

Kryon er ikke en 'hvem', Kryon er 'ingen-steds' fra.   Kryon snakker derfor i metaforer.  Han gir et bilde:  Du kan ikke "telle smaken" i suppen, eller identifisere "hvor er saltet" - alt ER suppe!  Slik er det med mennesket også - det er ingen 'hvem'.  Mennesket er Kjærlighet og flyter over alt.

Dette er ikke lineær tenkning, og vi forstår helst det som presenteres lineært.  Vi kan si at Skaperen  av Universet, i menneske-form eller 3d-form - vil separere, identifisere og kvantifisere.  Skaperen i sin originale form er kun Kjærlighet som flyter over alt og er i Alt.  

Jeg funderer:  Hvor lang tid vi har holdt på, og hvor mye følelser som er produsert og hvor mange forferdelige handlinger som er utført, kun fordi menneskene ikke har forstått at de kranglet om FORM!    Sett i dagens lys, er bevisstheten i 3d svært lavtfungerende.

Og så er det guider og engler.  Har de eksistert?  Det har de, sier Kryon!  Og forteller at engler aldri har vært i menneskelig form.  De er multi-dimensjonelle vesener. Men vi vil kle dem også - i form!

For tyve år siden snakket Kryon om 'tre guider', det var mest forståelig den gangen. Tre-tallet er et numerologisk tall og viser til det 'tredje språket', det språket som menneskene hører når katalysatoren mellom det Kryon sier og det mennesket oppfatter, arbeider i intuisjon.  

Det er mennesket som hele tida forandrer seg, det er ikke guidene eller englene.

En metafor - hvorfor alt dette kunstige rundt Skaperen?  Om vi vil snakke med en av våre indre organer, for eksempel nyrene, ville vi da bygge noen kjempenyrer spm så skulle tilbes?  Nyrene er jo inne i kroppen!   Det samme er Skaperen!   Jeg er den Jeg er!   Det er hardt for 3d-mennesket å gå ut av offer-rollen.

De uhyrelige historiene menneskene er blitt fortalt i 3d, er skapt for å utøve kontroll. Det er gammel energi.  Nå er alt dette i endring.  En lysarbeider er en som arbeider med lyset, og oppdager det nye etter hvert som vibrasjonene heves.  


Les hele kanaliseringen her:


Ingen kommentarer: