søndag 11. september 2011

Vi har Alt i kroppen!


I en kanalisering mellom SaLuSa og Laura Tyco, blir det opplyst noe mange allerede vet - at vi har alt det vi trenger inne i kroppen!  Ytre redskaper er dermed overflødige.  Det er om å gjøre og forstå dette.  Vi ville eksistert uten det ytre, men da hadde vi forstått livet på en annen måte.  Det ytre er illusjonen, og snart er den borte!   Kilden kan du bare nå ved kontakt med hjertet og den indre essensen.   Ingen andre kan gjøre dette for deg.

Menneskene er mer følsomme enn planter og dyr, mennesker er mer telepatiske vesener med hjertet som det mest sensitive verktøy i kroppen.  Det er det åpne hjertet som merker andres følelser og sinnstilstand.  Men hjertet kan også være avstengt og blokkert.  Sinne, frustrasjon og hat blokkerer hjertet (les mer inngående om hjertet i selve kanaliseringen.)  

Mange Lysarbeidere hadde forutanelser om 9 / 11, sier SaLuSa, nå er det tida for å finne de ansvarlige.  De som døde er snart tilbake på Jorda!   Det falske bildet opprettholdes fortsatt av Media.  Vi oppfordres om å sende Lys til Moder Jord.

Les originalen her:  Channelings | Lightworkers.org

Ingen kommentarer: