mandag 5. september 2011

Vi Vil Vinne!


SaLuSa og Mike
05. 09. 2011Oppsummert:
Ledere over hele verden er klar over den endringen som er på gang, sier SaLuSa - de innser at det er det gode i menneskene som må få komme til orde.  Riktignok er det fortsatt noe menneske-mørke igjen.  Korrupsjonen er avdekket, og er ikke noe maktmiddel lenger.  Troen på det politiske systemet vil forsterkes.  Det blir umiddelbart en nedgang i de kriminelle handlingene, så snart fordelingen av goder blir balansert.  

Alle planer er på plass, endringene er i gang, eneherskerne er fratatt sine hegemonier, gleden i folkemassene vokser, aggresjons-energiene avtar tilsvarende, freden har allerede lagt ut på vandring i retning Jorda, skillelinjene mellom jordboerne viskes ut, overfloden er på nippet til å kaste seg over oss, kjærlighetsfylte mennesker deler og nyter sin nye frihet.   

Ved slutten av året vil arrangement og landinger komme i fokus på rekke og rad. Den første kontakten skal være godt forberedt og sikret - alt spindelvevet fjernet. Jordboerne står overfor sin største test noensinne.


Ingen kommentarer: