onsdag 14. september 2011

Storheten ligger i det bitte lille!

SaLuSa 14-September-2011
SaLuSa og Mike Quinsey

SaLuSa sier det vesentlige med små ord.  Det er ikke de store ordene som rommer det mest aktuelle.  Storheten ligger ofte innbakt inne i de ørsmå ordene.  

Som når SaLuSa sier:  
"That is why we often remind you of the need to be focussed upon all that is positive."  

Hva sier han egentlig?  Hvis vi bare greier å dykke ned i summen av de små enkle ordene her, og kjenne - virkelig kjenne etter, hva dette betyr i praksis - ja, da skal du i dette øyeblikk kjenne en varme som strømmer igjennom deg. Jeg kjenner det, og da skal du kunne kjenne det også!

For vår egen del er det nødvendig å trekke blikket til oss.  Det er hos meg jeg skal være, og det er hos deg du skal være! Uten denne forståelsen blir vi gående rundt som tomme hylster, med kun et navn som garanti for hvem vi er.  Idag er det mange 'hylstere' som klekker ut dystre spådommer for å få oss hektet.  Vi hektes, og fylles av frykt. Og dermed er fryktkarusellen igang med vår hjelp!

En annen enorm sannhet som bare trenger små ord, men har evig-dyp virkning er:  
"An example would be self-healing, although some do not understand that when focussing upon your illness you need to tell yourself that you are healed, as an affirmation that you are ill and telling your body so perpetuates the condition, and this is where the Law of Attraction comes in again."   

Du må gjerne bruke lang tid på å forstå hva som egentlig sies her, men i det øyeblikket du forstår - så blinker det rundt deg!

Det neste bildet SaLuSa tar fram idag er:  
"When you consider the larger picture and your coming Ascension, then clearly your focus should be firmly placed in that area."   

Bruk så lang tid du synes du trenger på dette bildet, og plutselig ser du at det rommer hele Ascension.

Og så kommer facit på de andre bildene her:  
"Events are near to occurring that will immediately attract people's attention away from the present conditions. They will inject great hope and anticipation of the better times that are soon to be brought about. Lightworkers are very important in this respect as they can help others to understand the goal that lies ahead, bringing answers to the problems that have overwhelmed them. It is therefore important that you spread your knowledge far and wide, as it will uplift those who hitherto had little or no knowledge about it. The feelings of hopelessness need to be replaced by those of hope and certainty in the future."

Bruk god tid på å sette deg inn i hva det er du er med på - egentlig.  Ascension er bokstavelig talt helt "Himmelstormende."

Kjenn også på de ordene fra SaLuSa her:  "I am SaLuSa from Sirius, and assure you that we are always with you ..."  Og avslutningen:   "These are certainly interesting times to be on Earth, and as your expression goes, the best is yet to come."

Les kanaliseringa her:


Ingen kommentarer: