onsdag 14. september 2011

En ny bevissthet vokser fram!


Sheldan Nidle Update 9/13/11

Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation
5 Cib, 9 Zip, 8 Manik

Litt oppsummert fra en fyldig kanalisering: 
Overgangen mellom det gamle og det nye er nært forestående.  Det er mye for oss å gjøre oss kjent med, og de som kommer for å presentere alt det splitter nye for oss, har også en balansekunst å mestre.  Vi må samtidig ta inn en ny bevissthet som vil kreve mye av oss.  Det er ikke noe poeng i å utsette det uunngåelige lenger, nå må vi ta det som kommer.  Det er et fullstendig nytt liv i fred, overflod og glede, jordboerne har i vente!

Den forestående operasjonen vil gi planeten nye regjeringer, og det snakkes om den 'nye' amerikanske presidenten - og om et nytt globalt penge- og finans-system. Denne nyheten er starten på en økonomisk stabilitet for den amerikanske dollaren og liknende valutaer som skal gi global velstand.  All gjeld slettes.  Mangel og begrensning skal bli fremmedord for oss etter hvert - alle kommer til å leve i velstand.  Den vil også vise seg på selve planeten i og med at det mangfoldige økosystemet vil bli ivaretatt med en helt annen bevissthet enn hittil.  

Les kanaliseringen, og bli kjent med noe av det som førte til katastrofen på Atlantis for rundt 13 000 år siden.   Det er litt av et liv vi har levd, og glemt.

Gå inn her:

Ingen kommentarer: