mandag 5. september 2011

"The Full Merger of the Divine Masculine and Divine Feminine"

"The Full Merger of the Divine Masculine and Divine Feminine"
05. 09. 2011
Kanalisert av Lisa Gawlas
Kort oppsummert:
Vi har forflyttet oss i det mer uforståelige 'Tid og Rom', eller er det omvendt - Tid og Rom endrer seg etter som den nye innsikten vokser?    Det blir mer synlig etter hvert, at slik det fungerte tidligere blokkerte det for videre utvikling.  Dette er nytt nå - det er stadig potensiale til hele tida å gå videre.

Det er et stort nettverks-arbeid på gang mellom menneskene.  Dette arbeidet er usynlig, men svært effektivt.  (Svaret på dualiteten ligger i delingen av hjernen, uten delingen ville ikke dualiteten blitt opplevd.)  Når hjernehalvdelene igjen skal bli En, er det myriader av forbindelser som skal gjenopprettes.

Lisa Gawlas 'ser' at for kvinnene er energien sentrert ved kronechakraet og svinger seg rundt kroppen, mens den for mennene stiger opp gjennom kroppen.  Alt vi trenger å gjøre enten vi er kvinner eller menn, er å puste inn og ut.  Om du trenger hjelp er det bare å kalle på de usynlige som alltid er på plass.  
Ingen kommentarer: