fredag 9. september 2011

Tenk positivt!


SaLuSa og Mike Quinsey
09. 09. 2011

Oppsummering:
Ved å fokusere på det positive, skapes det god energi.  Vi må være med å skape den energien hver enkelt av oss.  På den måten kan vi overlyse de grove ryktene som florerer om hvordan det kommer til å bli. Dette er en suveren måte å bruke 'Loven om tiltrekking' på. Når menneskene følger sine lavere instinkter og fyker opp og ned i sinne, styrker det bare de mørkere hensiktene i verden.

Det som tilligger oss som Lysarbeidere er at vi sprer våre kunnskaper vidt og bredt, oppfordrer SaLuSa.  Vi kan fokusere på det vi vét ligger foran, og på den måten gi mennesker troen på en opplyst framtid.  Denne tida er som skreddersydd for lysarbeidere, og kulminerer rundt  11. 11. 11   som gir et kvantesprang framover. La oss samles i troen på det posistive!
Ingen kommentarer: