onsdag 7. september 2011

MASTERING YOUR LIFE AND ENTERING THE MAGIC ...THE GOLDEN KEYS OF TRANSFORMATION AND THE NEW CONSCIOUSNESS

ARCHANGEL MICHAEL THROUGH CELIA FENN
September 2011


Meget kort oppsummert fra Celia Fenn og erkeengelen Michaels siste kanalisering: 

Når bevisstheten stiger til den magiske sjette dimensjonen, våkner på nytt den kreative kraften i mytologien - Arketypene og Historiene.  Da forstår vi at det kreative 'stoffet' i denne verdenen, 'tro' og 'drøm', er det som har skapt den materielle verden - fra historiene og mytene i det arketypiske riket. 

Dette er et kraftfullt 'sted' å innta, og når du starter på denne reisen vil du oppleve fysiske endringer.  Til å begynne med oppleves det som du er totalt utmattet og trøtt, men i virkeligheten kommer det av at hjernen tar inn Theta-bølger i våken tilstand. Kroppen er vant til Theta-nivået som søvn, så når du går inn i 6d's drømmeverden i våken tilstand forstår kroppen det som søvn - den blir svært 'tung' og 'trøtt' og forvirret.

Etter hvert som hjernebølgene skifter mellom Beta, Alfa og Theta i våken tilstand, fører det til at du frustreres.  Du kan oppleve klare drømmer når du er våken, eller du blir glemsk, desorientert og svimmel når hjernen går igjennom dette 'skifte-mønsteret' - som lar deg flyte mellom dimensjonene,  behandle informasjon, og gir deg forståelse av de forskjellige lagene.

Ja - virkeligheten består av flere lag, som en 'sandwich'!  Du navigerer mellom dimensjonene med en klar følelse av hva som hører til hvor, og hvilket nivå eller lag av virkeligheten som er drøm, magi, illusjon eller bedrag.

Når du mestrer den nye dimensjonelle tilgangen, får du en sterk forbindelse til riker med overflod og manifestasjon.  Du vil lære å manifestere hjertets behov, individuelt og kollektivt, ved å gå inn i det magiske riket;  Sjette Dimensjonell Drømmetid.  

Les originalen her:


Ingen kommentarer: