søndag 11. september 2011

Bruk energien på ny måte!


Lisa Gawlas og "Det åndelige teamet."

Meget kort oppsummert:
Energetisk har vi forflyttet oss til et nytt sted.   Vi er istand til å bruke energien på en mer raffinert måte nå, og dermed skjer healing hurtig og effektivt.  Slutt med den gamle måten å forstå kropp og healing på.  

Et tilfelle:  Ved behandling av en klient, ble det oppdaget en mørk energi i klientens hjerte.  Det viste seg å være det 'lille barnet', i treårs-alderen.  Det å 'forlate' var blitt en nærmest uløselig utfordring for dette 'barnet' i den voksne kroppen.  Raseriet kunne kjennes energetisk for healeren den dag i dag - det var like friskt som den gangen.  Barnet forlangte å bli fullt integrert, og det skulle og måtte skje øyeblikkelig.

Det er ikke lenger nødvendig med den gamle måten å integrere energi på, det er nok med intensjonen om ... ,  så skjer det!   Kodene er på plass i det nye energi-feltet rundt kroppen, intensjonen om healing er nok til at healing settes i gang.   Flott!


Ingen kommentarer: