tirsdag 20. september 2011

Hva betyr det alt sammen?


Three Days With St. Germain

Suzanne Lie, Multidimensions.com, September 18, 2011

Hva er virkelighet og hva er multidimensjonalitet?   Det ytre er en speiling av det indre!   Hva betyr det?   

Ja, hva betyr det, at det ytre er en illusjon?  Hvordan kan vi oppleve en illusjon som så fast, stabil og evig slik livet oppfattes?   Med slike spørsmål ubesvart, forekommer livet slett ikke så velordnet, innrammet og sterkt formulert som vi har følelsen av at det er.   Har dette en forklaring, eller er det bare å sveve i uvitenhet fortsatt?  

Det har en forklaring!

Les her:  


Ingen kommentarer: