torsdag 1. september 2011

Iliuka definerer Bevissthet!


Den nye energiens vibrasjoner gir oss høyere bevissthet!  Vi må bare være åpne og mottakelige!
 
Bevisstheten er allerede i mennesket - i dypere energilag.  Det er denne bevisstheten som nå gjenopplives i menneskene, og som gjør at så mye nytt dukker opp rundt omkring - med   "... ulike og vitenskapelige betonelser."   Fritt oversatt blir det vel;  innsikt i forskjellige retninger.  Bevissthet er ikke noe som er knyttet til "gjørende kraft."   Bevissthet er alt.   Den ER. 

Vi kan vite, uten at vi forstår at vi vet.  Vi er forbundet med den kollektive bevisstheten, og fra den tapper vi.   Det blir;  "oppvåkninger," "bombardementer," og "plutselige innsikter."  Er vi åpne og mottakelige, er det mulig å ekspandere langt ut over 3d's målestokk for bevissthets-alder.  

"Den nye energis vibrasjoner er lik tilførelser av alt høyere bevisstheter, bevisstheter der alt eksisterer, dog der er i dypere energiers lag av menneskebarn. Således er der til gjenopplivelser av de gamle, eksisterende bevisstheter. Så er der lik ulike og vitenskapelige betonelser; Hva er der dog en bevissthet? Menneskebarnet er noget forvirret til at tilkoble bevissthet til en gjørende kraft, dog ei er det. Bevissthet er alt hva der er. 

Således er der óg lik den skal se bevisstheten i alt hva der er ikring. Alt hva der vokser av pulsasjoner i Universum skaper óg høyere frekvenser i sin egen bevissthet. Den vet uten at vite at den vet. Således er der óg lik der søker at tilføres noget av Den store kollektive bevissthets kilde. Alt i små doser. Nogle stunder lik oppvåkninger, nogle stunder lik bombardementer, nogle stunder lik plutselige innsikter. Alt efter målt efter behovet for mottageligheter og modningheter, alt efter for hvor der skal anvendes noget dertil.

Således, om den selv kunne måle sin tid imot tiden den lever her og nu, så ligger den, og sitter den, og hviler den noget lik 68 storsoler innen sin tid nu. Den er forut sin tid." Ingen kommentarer: