lørdag 17. september 2011

Hvor Liten er Din Verden?

The Beacons of Light ~ Re-minders from Home
How Small is Your World? ~
September 15  2011
Greeting from Home
The Group og Steve Rother


Denne tida er bemerkelsesverdig, sier 'the group', de ser brikker som faller på plass i det de kaller - menneskets  'lille verden'.  'Lille verden', fordi Jorda er en av de minste planetene de har overblikk over - for i universet er det mange 'spill' på gang!   

Men dette var spillet uten regler!  Menneskene valgte å fjerne alle reglene etter hvert som de spilte, for så å reflektere skaperen gjennom menneskeøyne.  Det var intensjonen!  Spillet begynte med at vi skjulte vår egen kraft ved å legge den inn i det som var større enn oss.  Det fungerte fint til et visst punkt, men nå ser vi at det er vår egen kraft som blir reflektert.  Det er faktisk et speilbilde som uttrykker vår skaperkraft gjennom den fysiske kroppen på denne planeten.


'The group' tar oss med på en interessant tur over spillebordet (vårt personlige energifelt), og viser hvordan hvert trekk vi foretar reflekteres i alt vi gjør og også i verdens-økonomien.  På en måte, så bruker 'the group' en liten verden for å få fram hvor mye frykt vi alle bærer med oss i våre daglige liv. 


Spørsmålet er:  Hvor Liten er Din Verden?  Størrelsen på din personlige verden, viser graden av frykt.


En stor harmonisering av vann er allerede startet.  Det er tre utfordringer med vann, sier 'the group';  det er for mye - for lite - for skittent.  Den nye vibrasjonen på Jorda åpner for en revolusjon i energiutvikling. Hvordan vi takler dette i fortsettelsen, følges med spent oppmerksomhet fra Rommet.  

Energi dør ikke, men forvandles fra en form til en annen.  Det vannet vi drikker idag, er det samme vannet som dinosaurene drakk.  Drikker du vann i den hensikt å motta kjærlighet fra universet, så skjer det!  Det er måten å harmonisere vann på.

Hva motiverer mennesker til å samle så mye jordisk gods rundt seg?  En forestilling om at lykke skjuler seg i de materielle verdiene, men plutselig ser vi at alt det materielle eier mennesket.  Denne illusjonen gir vi slipp på nå.  Lykke reproduserer seg sjøl.

Det gjelder å forstå dynamikken ved å leve i et fellesskap.  For at den enkelte skal overleve, må energien flyte fritt.  Enkelt-individene lever i overflod, når energien flyter fritt mellom alle og ikke stopper opp.  Det samme prinsippet gjelder energi på alle nivåer. 

Det er viktig om flyten motiveres av frykt eller kjærlighet.  Vil 'jeg' alene vokse, eller vil jeg at alle skal ha mulighet til samme vekst?   Da er det viktig å huske - uten fellesskap ikke noe enkeltindivid! Det er først når enkeltindividene tør å erkjenne sin egenverdi at de forsterker hverandre. 

Se kanaliseringa her:

Ingen kommentarer: