fredag 2. september 2011

SaLuSa!

SaLuSa 
2 September 2011 
Channeler: 
Mike Quinsey
SaLuSa  02-September-2011


Kort oppsummering:
SaLuSa er tilbake!  Når bevisstheten blir høyere, blir uttrykkene mer spontane.  Hele mennesket er snart fullt opplyst og søker mot ubetinget kjærlihet.  Et menneskelig evighetsarbeid er snart slutt, noe som også betyr at vi er mer mottakelige for hjelp - vi forstår hjelpen bedre etter hvert.  Noen velger likevel å forbli hvor de er, de ser ikke den reddende linen som henger ved siden av.  Vi er alle En, men vi har spredd den Ene og går forskjellige ruter og av den grunn bruker vi ulik tid.  Men ingen unngår å komme til målet.

De som har en idé om at de kan trenere den kollektive Oppvåkningen, er snart ikke hørbare lenger.  Det er bare positive resultater som venter på å bli synliggjort nå.   Verdens ledere har hatt møter og blitt enige - det gamle paradigmet er borte for evig og alltid.   Lysbyene som nå er kjent for flere, viser utvalgte bilder av det som venter oss, men de fungere likevel mest som healing-sentre.   Snart er tvilen borte og da venter spennende og givende opplevelser for alle som har stått løpet ut.   

Se originalen her:
Galactic Channelings - English

Ingen kommentarer: