tirsdag 13. september 2011

"En prat med Sjefen!"


Reading with the Boss
2011 SEPTEMBER 13
by Steve Beckow

"I’ve just had a reading with AA Michael through Linda Dillon, and gotten straightened out on a number of scores around Ascension, Arab Spring, etc., and informed about other matters dealing with the fund, etc."

AA Michael har besvart noen spørsmål;

*Først om NATO - har de byttet 'hatt' i Libya-spørsmålet - eller dreier oppdraget seg om å sikre olje-ressursene?      Svar:   "Nato arbeider nå for freden."

*Og på spørsmål om dette skyldtes den amerikanske marinen, var svaret:  "Litt." 

*Og hvem var den egentlige ansvarlige i dette spørsmålet?   "AA Michael."

*Og erkeengelens neste initiativ ville være;  "Å endre den økonomiske situasjonen på samme måten."  

*AA Michael sa også at NESARA ville inntreffe rundt samme tidsrom som den store 'Avsløringen,' men mer om dette vil komme senere.

*Land som allerede har gitt sin støtte til den store 'Avsløringen', samt arbeider fortsatt med dette, er; 

*"Brasil, Mexico, Frankrike, Tyskland og Egypt."    

*AA Michael sier den amerikanske regjeringen "dragging their feet on it", med hensyn til 'Avsløringen'.  Dette skjer i mindre grad fra kinesisk hold.

*Bølger av Oppstigning skjedde i 1991 - det vil skje igjen rundt 28.10.2011 - rundt 11.11.2011 - rundt 12.12.2011 - resten i desember 2012.  

*Det blir lysarbeidere igjen på Jorda for å arbeide med 'Oppstigningen' herfra - de stasjoneres på forskjellige steder.Ingen kommentarer: