fredag 23. september 2011

Høstjevndøgn 23. 09. 2011!

Fall Equinox:   September 23, 2011

Rapport ved:   Barbara Hand Clow


Høstjevndøgn 23.09.2011.  Astrologisk betyr det, at tida er inne for å balansere intensjonene som vi har med oss fra rjevndøgn.  Høstjevndøgn skjer kort tid før 28.10.2011, derfor er denne korte perioden den rikeste og mest bevisste utviklings-fasen vi noen gang har opplevd som mennesker.  2011 er høydepunktet i tids-akselerasjonen.  Utviklingen skjer tjue ganger hurtigere nå enn under den galaktiske underverden (1999-2011), og med kun få uker igjen ser vi resultatet av 16,4 milliarder år med vekst i vårt univers.  Litt av et perspektiv!

Barbara Hand Clow har laget denne fyldige rapporten, hvor hun (planetene!) gir en situasjonsbeskrivelse av verdensbildet pr. idag, dannet på grunn av menn(enes) / (eskenes!) valg.  

PS:   Om 'eskene' hadde tatt valgene på fritt grunnlag den siste tusenårs-perioden, hvor ville vi da vært?  Har planetene slingringsmonn?   Dette er det nok Carl Johan Calleman som vet best?

Les den interessante rapporten her:  TRANSITIONS
Ingen kommentarer: