mandag 26. september 2011

EnhetsBevissthet ikke TankeKontroll!

Det har vært enkelt å kontrollere menneskenes tanker, når kun de tre nederste chakraene har vært virksom.

Når så mange har problemer med pusten idag, skyldes det utvidelsen av hjertet. Det er ikke lenger det fysiske hjertet som gjelder, men Thymuskjertelen som sitter høyere oppe i brystet og blir kalt Enhets-Bevisstheten.  


Nå skal verden tolkes ut fra denne kjertelen, fra en følelsesmessig nøytral forståelse. Tautrekkingen i dualiteten hvor ordene, eller krigene (!) hagler og vi oppfører oss som hypnotiserte idioter med eller uten gevær, er tilbakelagt.Les mer fyldig utredning om dette spennende emnet:   
"What Is Unity Consciousness?"         

TRANSITIONS


Ingen kommentarer: