mandag 14. april 2014

Reisende i Tid med Ny virkelighet som resultat

Tenk på deg sjøl som reisende i Tid!  Hva slags oppgave har du da?  Du kommer til et sted, stopper der og spør om det er noen som ønsker å kjøpe et stykke Tid?   (Dette foregår i tanken og ikke i virkeligheten.)  Hvordan vil dette bli oppfattet da? Du har bestemt på forhånd at det skal bli oppfattet slik du vil det skal oppfattes - kjøp av Tid.  Eller du kan selge Tid med Fred i - altså; salg av en Fredelig Tid.   Da kan vi lage Fred over hele verden i full fart.  Vi tar Tanken i bruk og holder ut.  Se for deg Freden - den brer seg utover hele verden i alle kriker og kroker.  Alle mennesker er skjønt enige om alt, hele tida, det oppstår ikke noen krangler eller misforståelser. Men diskusjoner oppstår!  Alle har noe de skulle ha sagt, endret på eller flyttet på. Dette er mulig i all fordragelighet - vi prøver oss fram, prater oss til enighet og føler den nye elastiske tilværelsen som noe spennende og absolutt brukbart.  

Michael og Celia Fenn sier.
"Dette Store Tidslinjeskiftet forårsaket forvirring og desorientering i mange mennesker, med "mental utmattelse" og kortvarig tap av hukommelse. Vanskeligheter med å sove, stress og engstelse var også til stede etter som den fysiske kroppen og psyken forsøkte å tilpasse seg den radikale retningsendringen."  

Og videre ...
"Denne følelsen av engstelse og forvirring vil falle til ro når du begynner å verdsette den Nye Tidslinjens fordeler og dens nye vei til Fred og Harmoni."

Bruk tanken, se for deg bilder med harmoni og trygghet og du er med å skape en fortryllende verden på relativt kort tid.

Tukate

Ingen kommentarer: