lørdag 19. april 2014

Å motarbeide de som motarbeider

Hvorfor er det så stor motstand, mot healing og andre alternative behandlingsformer, fra leger i det norske samfunnet?  Det er ikke bare healing som ikke tolereres, forresten, men de fleste alternative behandlingsformer utenom kinesiologi. Dette skjer sjøl om folk ofte blir helt kvitt plagene sine etter alternative behandlinger.  Det er et ord for dét også blant de sjøloppnevnte allviterne og det er - placeboeffekt!   Slik beskyttes etablerte yrker mot innblanding av det nye som vil inn for å bli testet i samfunnet på lik linje med det bestående.  De spesielle yrkesforkjemperne, som leger, kan bli ganske rabiate over slik alternativ utprøving - de holder bordet rent  innenfor helseinstitusjonenes vegger.  

Det har vært tilløp til konfrontasjoner i det åpne mediamarkedet noen ganger hvor eksploderende legeprofessorer vrir seg så hvitøyet blir stort og vått.  Det kunne godt vært forsket på om syke har måttet vinke farvel til jordelivet alt for tidlig, fordi de ikke fikk prøvd ut alternative hjelpemidler og metoder. Det som kanskje kunne gjort oppholdet lengre det ble aldri prøvd takket være sjøloppnevnte dommere.  Det skjer jo en del undercover, men en klar godkjenning hadde vært det aller beste. Inntil dette skjer en gang i framtida, så får vi som ønsker det velkommen bruke tanken og se for oss at det er innført!   En slik felles innsats vil nødvendigvis ha en sterk effekt, så kanskje all motstand fordufter.

Tukáte

Ingen kommentarer: