tirsdag 15. april 2014

Kvinner og Menn

Steve Beckow tar et oppgjør med den sementerte forskjellsbehandlingen mellom Kvinne og Mann, på Jorda. I likhet med Beckow kan alle forbauses over denne ordningen som har vokst fram fra gammelt av.  Fra hvilken tankeprosess kommer slike resultater, kan en spørre.  Jeg tror ingen på ramme alvor har trodd på myten om at kvinner er mindre verdt enn menn.  Men jeg tror at menn var livredde for å gå i klinsj med kvinner så det skulle bli avdekket at de ikke er så overordnet som de gir seg ut for.  De trengte en gang å parkere kvinnen på et dertil egnet sted, etter deres mening, og som tenkt så gjort.  Det underliggende som bunner i biologi var ikke noe tema den gangen og er det heller ikke i dag!  Det kan en undre seg over. Kvinner var og ble en vare, som det ble konkurrert om. Dette klasseskillet  har holdt seg.  Kvinner driver med sitt omsorgsarbeid, som er deres pre, og mennene driver på som de alltid har gjort.  De konkurrerer om det Beste og det Høyeste på ethvert område!                             

Kvinnen hadde mange spor å bevege seg i, mot mannens ene hvor det til og med var veldig trangt i tillegg.  Menn er sterkere enn kvinner hva muskelkraft angår, derom hersker det ingen tvil.  Det er ikke vanskelig å skjønne at mennene var redde for kvinnene likevel!  De sementerte derfor sin styrke i samfunnet, fordi de har vel kjent på frykten for at sannheten en vakker dag vil være kjent.  Men rart er det at ingen kvinner har funnet det betimelig nå i moderne tid, å sette skapet på plass der det rettmessig hører heime.  Myten om den svake kvinnen og den råsterke mannen holder seg. Og siden mannen er den sterkeste må han også ha fordeler i overflod i forhold til kvinner.  Det er naturlig å foretrekke menn framfor kvinner ved tilsettinger i arbeidslivet - og det sjøl om mannen mangler en del faktiske pluss i forhold til etterspurte kvalifikasjoner.  Dette forteller om svakheten ved systemet.  

Men rart er det at ingen kvinner har funnet det betimelig nå i moderne tid å skille klinten fra hveten. Myten om den svake kvinnen og den råsterke mannen har holdt seg, og får lov til å utfolde seg fortsatt.  Myten mener den dag i dag, at siden mannen er den sterkeste må han også ha fordeler langt utover det han gjør seg fortjent til.  Dette forteller om den skjevheten som blir godt spikret slik at den blåholder seg fast i samfunnet.  Dette til tross for at kvinner har etterspurte ferdigheter på lik linje med mannen i de ulike situasjoner - og ofte over.  Er først kvinner definert ut i forhold til menn, så fører det ofte mange slags overgrep  med seg.  Ett av dem er at kvinner alltid står laglig til for hogg om det skulle være nødvendig for noen å hogge til - uansett ut fra hvilken vinkel de motiveres.  Det er mer enn merkelig at ikke den moderne Tida med det moderne Mennesket, tar rev i seilene.  Rart er det at en debatt om dette tema aldri reises på samfunnets dagsorden.

Tukate

Steve Beckow har et tidsperspektivt klart også for Kvinnens likestilling - 1. januar 2015. Det skal bli spennende å se om han er sannspådd.

Steve Beckow skriver bl. a.
"By the power vested in me as a free and sovereign citizen of Planet Earth, I declare that gender persecution will end on this planet by January 1, 2015.  There’s no basis in the universal laws, in human nature or in any other context of life for the notion that women are somehow subservient to men. There’s no basis in any context that women can be mistreated.

Ingen kommentarer: