fredag 11. april 2014

Fra det trivielle til det mirakuløse

Nå skjer det store omrokkeringer på Jord-planeten.  Og som alltid ellers, så skjelver Illuminatis medlemmer i sammenføyningene.  De hutrer rett og slett!  I forbindelse med den nye utviklinga kommer det nye finansieringssystemet - det vi har hørt om relativt lenge.  Mange mørke forstår snart at deres tid er ute. De ser resultatene av det de har arbeidet for gjennom mange, mange år, legges i grus. De har trodd til det siste at de hadde et vannsikkert system, men den gang ei.

Og hva med oss?  Vi er i svevet mot full bevissthet.  Smak på det - full bevissthet!
Herlig!  Vi er løyet 'huden full' i lang tid, men vi har hardnakket stått på og trodd på et, for oss, godt skjult prosjekt.  Nå ser vi konturene av det, eller vi føler det.  Ikke så mye er synlig ennå.  Men jo mer vi føler, jo mer skaper vi for vårt indre blikk - og snart er det manifestert i det ytre.  Vi skaper, for vi er skaperne - det er det lett å glemme i all hurlumheien som følger i kjølvannet av omveltningene.

Vår viktigste innsats er å legge tankene våre i skapende baner.  Nå SKAL vi forstå at vi er skaperne - BLI  LYS, og det BLE  LYS.  Merk deg dette!  Bli lys, og det Ble lys! Det er et spørsmål om å tenke tanken i full overbevisning!  Vi skaper alltid et resultat, om ikke akkurat det vi kunne ønske helt optimalt, så blir det et resultat, og det hjelper oss videre.  Dette har jeg eksperimentert med lenge, så jeg står inne for hvert ord jeg skriver her nå.  Du kan skape, om du vil kunne det.

Vi kan systematisere det vi snakker om her.  Med tanken kan vi sette igang mange prosjekter rundt omkring, med det utgangspunkt at det skal være ledd i en produksjonskjede vi ser for oss.  Så setter vi prosjektene våre inn i produksjon og snart ser vi ferdige resultateter rundt omkring.  Når andre får se resultatene, så forstår de hvordan det er framstilt.  De ser for seg hele produksjonen, alle leddene, og alt sammen.  De kan ikke oppsøke stedene, men ser alt for seg.

Det er en naturlig forbindelse mellom alle selskaper som framkommer på denne måten, uansett.  Dette er også nytt i forhold til hvordan vi skapte i 3D.  Husk - alt vi skaper nå er nytt i forhold til slik vi skapte i 3D.  De mørke kom ombord i båten, kan vi si, i Atlantis, og har vært med oss siden.  De har ikke vært med som våre venner, men for å manipulere oss ut av vår eksistens uten vår viten. Vi var ukjent med renkespillet som utspant seg side ved side med vår eksistens.

I 13 årtusener gikk vi med Anunnaki ved vår side, uten at vi hadde noen anelse om hvem Anunnaki var!  På en merkelig måte kan vi si dette var godt gjort.  Men etter hvert som vi når en høyere vibrasjon nå, så blir vi mer istand til å forstå og å oppfatte mer og dermed starter en revurderingskampanje inni oss.  i bølgen av nyskaping som foregår i vårt indre nå om dagen, befinner vi oss helt på kanten av den nye virkeligheten.  Vi skaper den hele tida!  Vi er fortsatt skaperne.

Vi må ikke tvile på det prosjektet tanken holder på med, det forkludrer bare det hele - egentlig stoler vi fullt og fast på det. Vi kjenner at det er slik det er, slik vi nå tenker. Dette er bare starten på det alt sammen. Vet vi hva prosessen med  OPPVÅKNINGA egentlig er? Det er ikke gjort i en fei å vite det.  Det trenger grundig innlevelse og refleksjon. Vi går inn i en verden fylt med undring og mirakler, sier Sheldan Nidle. Det krever dyp og intens fokus på det Guddommelige. 

Fokus på det Guddommelige, men et nøkternt fokus uten iblanding av noen organisasjons private synspunkter.  Det er lurt å være forberedt på at det skjer både magi og store mirakler nå. Det kan forekomme hendelser som forvandler vår virkelighet og det kan skje at Gaia's to verdener igjen blir EN, sier Sheldan Nidle. Bevisstheten vår er nå blitt så forhøyet at ved bare å se noe, så vet vi alt om hvordan det er framstilt.  Vår verden er i ferd med å endres radikalt og totalt.

Tukate

Ingen kommentarer: