fredag 11. april 2014

Kryon - SJELEKOMMUNIKASJON DEL I - San Antonio, Texas - 22. Februar, 2014

Her er del en av en svært fullstendig redegjørelse om KOMMUNIKASJON med Ånden (Spirit), og andre flerdimensjonale eksistenser rundt oss. Det er en av de beste forklaringene Kryon har gitt om hva "ikke-lineær" egentlig betyr for oss, og hvordan håndtere det. SE! Dyr er også inkludert her!


Vær hilset, kjære dere, jeg er Kryon i Magnetisk Tjeneste. Min partner trer til side. Det dere ser og hører akkurat nå kalles kanalisering, og det er mystisk for mange. For oss er det vakkert, og det er en metode hvorved skapelsens flerdimensjonale kilde, som mange av dere kaller Gud, har en mulighet til å kommunisere med det som dere har kalt humanisme. Vi kaller denne prosessen sjelekommunikasjon. Dette er en annerledes prosess, kjære dere, enn Menneskelig kommunikasjon, så vi vil gjerne starte en serie med kanaliseringer som vil inkludere forklaringen om denne prosessen.
Vi har sagt det mange ganger: Vi vet hvem dere er i dette rommet og "dette rommet" inkluderer de som leser og lytter. Kjære dere, jeg ønsker å undervise i kveld, men ikke uten først å anerkjenne familien som er her. Jeg ønsker å undervise deg om deg. Alt jeg kommer til å undervise om fra denne stolen er uten min partners viten. Han vet ikke hva som kommer. Han har praktisert å ikke vite hva som kommer i mange år. Han har praktisert tillatelse uten filtre, og jeg vil etter hvert forklare denne formuleringen.
Jeg åpner denne portalen som dere kaller kanalisering for å muliggjøre at et tredje språk kan komme strømmende inn, som mange av dere kan føle på en flerdimensjonal måte. Dette språket er ikke med ord og det er ikke lineært. Likevel vil noen av dere motta det. Dette spesielle budskapet i dag blir offentliggjort og noen av dere lytter til det og leser det. Dette tredje språket er åpent for deg også, for jeg kjenner til potensialene til dem som lytter og leser. Så merkelig det enn kan høres ut for deg, er dette en del av den flerdimensjonale informasjonen som Gud har, da han er ved den sentrale kilden. Potensialet for selve din oppvåkning, og det faktum at du ville se på dette budskapet, var alltid der. Vi ser potensialer som virkelighet, selv før de skjer, for potensialer driver en annen slags virkelighet. Spør en kvantefysiker om dette.
Det Innviklede i Menneskelig Bevissthet
Vi vil begynne med det grunnleggende. Menneskelig bevissthet er kompleks. Det vil komme en dag når deres vitenskap kanskje vil betrakte Menneskelig bevissthet som en gren av fysikken. Det er fordi den ikke følger mønstrene til kjent lineær fysikk eller endatil mønstrene til kvantefysikk. Bevissthet er en synkronisert energi som har struktur. Den har kvantemønster (som dere etter hvert vil finne ut), men den har ikke et sett med logiske regler. I stedet er den påvirket av Akashaen til det individuelle Mennesket. Det er komplisert, og den er den eneste synkroniserte og koherente (sammenhengende og logisk) energien som er kjent for å ha sin egen agenda, sin egen personlighet og evnen til å kommunisere. Så det er læren om "levende fysikk". Ettersom Menneskelig bevissthet bærer med seg Sjelens egenskaper, kan vi nå innsette "Sjelebevissthet" som den samme tingen, for de er en og samme ting.

Formene for Sjelekommunikasjon
Å forsøke å beskrive kommunikasjoner til og fra denne "levende fysikken", overskrider grensene til enhver forstått vitenskap. Det utfordrer deg til å tenke annerledes om alt. Det er dypest sett to måter å tenke på Sjelekommunikasjon: (1) Kommunikasjoner fra flerdimensjonale kilder til deg, og (2) fra de flerdimensjonale delene av deg til dem. Vi anerkjenner og bekrefter med en gang at du er i stand til flerdimensjonal kommunikasjon, men det er ikke sikkert at du er klar over det.

Det er en stor forskjell mellom lineære og ikke-lineære kommunikasjoner. Når jeg har sagt dette i fortiden, er det ikke alle som har forstått det. Så jeg vil forklare det så godt jeg kan, på en måte jeg ikke har gjort før. Jeg vil at du for et øyeblikk skal tenke på at du har en svært gammel skrivemaskin. Dette er den typen eldre maskin med papir som legges i den og med et fargebånd som lar deg se bokstavene som du skriver på siden. Når du treffer bokstavtastene, skaper maskinen et synlig avtrykk gjennom båndet over på papiret.

La oss i dette eksempelet si at du skriver ivei, og mens du skriver, ser du bokstavene på siden i en rekke, den ene etter den andre. Ganske snart har du bokstaver som blir til ord, deretter setninger og deretter avsnitt, som danner grupper av lignende tanker. Dette er lineær kommunikasjon, og det er normalt for deg. Faktisk er det slik selve dette budskapet er skrevet til deg, og det er hvordan du leser det – på en svært lineær måte – ord på en side på rekke og rad.

Enten du nå leser eller lytter, så oppfatter du det ene ordet etter det andre i strukturen til min partners språk [Engelsk]. Det er derfor lineært – det ene ordet etter det andre, slik som de maskinskrevne ordene på denne siden.  Det er lineær kommunikasjon. Det er Menneskelig kommunikasjon, og det er slik hjernen din fungerer.

Ikke-lineær kommunikasjon ville være som følger: Følg nå godt med, for dette kommer til å bli det som min partner kaller et stykke å forstå. Lat som om skrivemaskinen er gått i stå på en slik måte at du kan skrive hele dagen lang, men den flytter aldri skrivemaskinvognen (den delen av skrivemaskinen som beveger seg tilbake og fremover) til venstre når du skriver. Uansett hvor mange tegn eller bokstaver du taster, kommer du bare til å få ett uleselig enkelt bilde – en stor flekk, egentlig. Hvert eneste tegn eller bokstav kommer til å overskrive seg selv over den siste. Nå, hva ville du se på siden, kjære deg, på slutten av et langt brev til en venn? Det ville være en enkelt skrifttegnflekk! Alle bokstavene ville være dynget sammen, med trykkfarger oppå hverandre, og du ville ikke ha noen anelse om hva kommunikasjonen gikk ut på. Du ville se på det, og du ville være lei deg for at skrivemaskinen ikke virket og at du ikke hadde lagt merke til det.

Overvei nå for et øyeblikk at noen dukker opp som har fullstendige ikke-lineære kommunikasjonsevner. De kunne se på flekken og se hele budskapet klart og tydelig! De er konseptuelle (begrepsmessige) og ikke-lineære. De ville se tanken som gikk inn i budskapet, og de ville være i stand til å se inni flekken. Bokstavene og setningene er fremdeles der, kjære dere. Husker dere? Dere tastet inn alle sammen. Men de er ikke der i en lineær form. I stedet er de alle sammen som en gruppe [den enkle flekken]. En ikke-lineær kommunikator vil se flekken og oppfatte hele budskapet.

Nå, det er en egenskap ved dette som er vanskelig å beskrive for dere. Den er utenfor logikken som dere er vant til, så la meg forsøke å forklare det. Min partner, ta det langsomt slik at dette vil bli forstått [snakker til Lee]. Når den konseptuelle, ikke-lineære personen ser på flekken, ser de på noe som allerede eksisterer. Et budskap er blitt skrevet. Så de finner ikke på noe eller gjetter. I stedet leser de simpelthen noe som allerede eksisterer på en ikke-lineær måte. Budskapet er blitt skrevet og alle bokstavene er der – besynderlig presentert i en flekk – men det er blitt gitt i deres faktiske tid (sanntid).

Det finnes en egenskap i et ikke-lineært sinn som dere kaller autisme (en tilstand med manglende språkutvikling og kontakt) som dere skulle studere. Det er mange autistiske Mennesker som kan fortelle deg ukedagen i ethvert år i enhver måned. Om du skulle stille denne personen følgende spørsmål: "Hva heter ukedagen den 15. Mai i 2035?", så ville mange vite svaret på denne dagen med en gang. De fleste Mennesker ville gispe over det som synes å være deres regneferdighetsprestasjoner. Men sannheten er at regneferdigheter ikke har noe som helst med dette å gjøre. Du forstår, det er ikke en formel, og det er ikke matematikk. Svaret eksisterer allerede, så det er kjent. Du kan gå til hvilken som helst personlig datamaskin som er kalendervennlig og finne denne informasjonen, fordi den allerede eksisterer. Det er et konsept som allerede er blitt utviklet, produsert og lagret.

Det ikke-lineære sinnet fungerer på denne måten. Mange med autistiske sinn er i stand til å tolke denne informasjonen nesten øyeblikkelig, fordi de ser konseptet. De beregner ikke noe som helst. Nå vet du forskjellen mellom lineær og ikke-lineær. Det autistiske sinnet er forløperen til ting som skal komme og et avvik fra normalen (anomali) for fremtidig Menneskelig utvikling. Disse er dagens lærde, og mange av deres vanskeligheter stammer fra deres manglende evne til å arbeide i en lineær verden.

Hvordan Det Fungerer – Ikke-lineær til Lineær Kommunikasjon
Det er mye kommunikasjon som ønsker å komme til deg fra alle slags kilder, så jeg kommer til å starte listen. La oss begynne med kanalisering. Kanalisering er det som dere hører akkurat nå, og min partner har praktisert det i 23 år. Da han begynte, var det stygt [bruker hans betegnelse], men det er bra nå. Men du skal vite at vi ikke snakker til ham på en lineær måte. Dere hører det fra ham på en lineær måte, men det ikke slik vi gir det. Dere forstår, han er enmesterfortolker av ikke-lineære begreper som kommer gjennom hans pineal. 

Akkurat nå gir jeg hele dette budskapet på en gang – vår flekk – og han fortolker det for dere slik at det lyder som en strøm av lineære ord. Men det er en enkelt tankegruppe, og jeg fortsetter å gi det til ham gjentatte ganger. Du forstår, vi har praktisert sammen, og vi har begge vært nødt til å tilpasse oss.

Da vi først begynte, ga jeg ham konseptet, hele kanaliseringen, i en flekk. [Lee lager lyden til en enkelt stavelse]. Slik som dette! Så måtte han huske det hele og gi dere kanaliseringen. Han var ikke så veldig god til å huske, så da forsøkte vi noe. Hvis vi fortsatte å gi ham den samme flekken gjentatte ganger, kunne han fortolke det på en lineær måte. Forresten ga jeg dere akkurat hemmeligheten ved å mestre intuitiv tanke. Be Ånden om å gjenta det intuitive budskapet gjentatte ganger. Det skulle være din anmodning til Ånden når du ikke forstår hva budskapet var – gjenta det! Få denne intuitive tanken gjentatt slik at du kan forstå den og se den for dens skjønnhet og dens klarhet. Det kan virke som om dette ville være selvsagt, men husk at fri vilje hindrer oss i å gjøre noe for dere med mindre dere har bedt om det. Ånden gjentar ikke noe naturlig. Gjentakelse er et fullstendig lineært begrep som dere må be om.

Vi ønsker å møte deg imellom det lineære og det ikke-lineære, kjære deg. Er du klar over at dette er årsaken til at Ånden har snakket til menneskeheten gjennom firestavingsord og i metaforer siden begynnelsen? Det er alt vi har – metaforer til å hjelpe dere til å se et budskap, ettersom vi har å gjøre med tankegrupper og flekker. Tolkningen av disse metaforene blir imidlertid ofte puslespill eller gåter. Folk leser iblant skrifter og de spør, "Hvorfor kan du ikke snakke normalt Ånd?" Svaret er at vi ikke er lineære slik dere er, og vi snakker "normalt" for oss. Selve denne kanaliseringen blir også gitt på denne måten. Enda så lang tid det tar å uttale det, blir alt likevel gitt samtidig til min partner, en ikke-lineær flekk, gjentatte ganger. Han fortolker det så til dere på en lineær måte. Har dere noensinne i begynnelsen av en kanalisering hørt ham fortelle dere hvor mange deler det ville bli? Han gjør dette mange ganger. Den eneste muligheten for at han kunne gjøre dette, er at han allerede kjenner til hele budskapet, selv når han begynner på det. Forstår du? Han leser flekken.

Hva er Kanalisering?
Så vi begynner undervisningen: Hva er dette med kanalisering? Kanalisering er at Menneskets pineal åpner seg opp og gir kommunikasjoner fra det som dere kaller Kilden. Selvfølgelig må den også bruke den Menneskelige kultur og erfaringer/opplevelser, siden han/hun tolker dem og deretter uttaler eller skriver dem ned til dere. Enhver eksistens, energi eller sann kommunikasjon gjennom pineal kommer fra Kilden. Den kan ha mange navn eller personligheter for dere, men det hele kommer fra Kilden.  Forskjellene mellom forskjellige kanaler er derfor hvordan de tolker og hvor fri deres pineal er for Menneskelige filtre [mer om dette i en annen kanalisering].

Kanalisering er en form for kommunikasjon som er åpen for menneskeheten og du trenger ikke å kalle det kanalisering. I stedet kan du kalle det akkurat hva du vil kalle det, men du skulle vite at hvert eneste Menneske er åpent for å lære det om de ønsker det. Gjennom fritt valg, er mange simpelthen ikke interessert, men hva med å gjøre det bare for deg selv? Det trenger ikke å være en Engleenergi eller en eller annen eksistens. Det kan være ditt eget Høyere Selv. Mange kaller det automatskrift

Denne kommunikasjonen inntreffer gjennom en flerdimensjonal portal som åpnes gjennom pinealkjertelen. Denne informasjonen kommer ikke gjennom hjernen, noe som vi har sagt før. Dette er Sjelekommunikasjon og den er flerdimensjonal. Det har ingenting å gjøre med synapse – ingenting. Intuisjon er Sjelekommunikasjon, og den er ikke en hjernefunksjon, og det er grunnen til at den er vanskelig å "definere klart", for dere er vant til synaptisk lineær tanke. Det er slik dere er "skrudd sammen".

La oss snakke om vanskelighetene ved dette enda en gang. Alt jeg kommer til å nevne fra nå av i denne delen, handler om andre som kommuniserer til deg på denne ikke-lineære måten. Denne formen for kommunikasjon fra andre må tolkes på en eller annen måte for å gjøre den lineær. Det er mange egenskaper ved denne formen for kommunikasjon, så jeg gir partneren min en liste, og han kan velge hva han ønsker å snakke om innenfor tiden han har til rådighet. 

Personlig. La oss snakke om personlige kommunikasjoner. Hvordan kan du høre hva Ånden eller hvilken som helst annen flerdimensjonal kilde har til deg, når det ikke kommer til deg på en lineær måte? Dette er vanskelig! Partneren min ga noen svar i dag, og det viktigste svaret er gjennom praktiseringen av å gjenkjenne intuitiv tanke og å forstå hva som kommer fra hjernen din og hva som ikke kommer derfra. Det er vanskelig i begynnelsen. Mennesker ønsker å analysere det eller tolke det med intellektet.

Kjære deg, ikke la din hjernesynapse komme i veien for Gud. Trenger jeg å si dette igjen? Med intuisjon, må du lære å legge lineær logikk til side og la skjønnheten i ikke-lineære ideer leke på din bevissthetsscene. Dette passer kanskje ikke din overlevelse eller hva dine venner tenker om det du gjør, men det vil forbedre ditt liv. Det er vanskelig å endre måten du tenker på.

Så, hva er det min partner måtte lære som ingeniøren for å kunne kanalisere? Han ønsket å analysere absolutt alt! Det tok flere år for ham å skjelne forskjellen mellom pineal og hjerne, og deretter komme seg ut av veien for ikke-lineær intuitiv tanke. I begynnelsen undret han alltid på om han "fant på det hele"! Var det fra hjernen hans eller var det større enn det? Intuisjon er også ansvarlig for det som dere kaller kreativ tanke – maling, musikk, poesi og mer. Så det er ikke rart at han stilte dette spørsmålet! Det er en velbegrunnet forespørsel. Så for deg personlig, kjære deg, det er dette du må gjøre. Praktiser å kjenne til forskjellen.

Nå er det mange flere kilder som ikke inkluderer kanalisering, som dere kaller budskap fra Gud, som har budskaper til dere på denne ikke-lineære måten [en ikke-lineær kommunikasjon kommer til deg fra intuisjon og ikke synapse]. Det som kommer nå vil kanskje overraske deg.

Dyr. Du elsker dem, gjør du ikke? Hva vet du om dyr, spesielt de du tar deg av og elsker, de som du kaller kjæledyr? De har personligheter, ikke sant? De kan snakke til deg! Når de kommuniserer, hvordan høres det ut, kjære deg? Hvordan høres stemmene deres ut?" Vel, Kryon, du vet allerede at de ikke har en virkelig stemme". Åh, virkelig? Så hvordan "snakker" de til deg da? Nå blir det bra, ikke sant? De kommuniserer gjennom begreper (forestillinger). Deres forestillingsmessige eller begrepsmessige tankegrupper er tilgjengelige for deg til å plukke opp. Så gjett hvor du plukker opp disse tankene? Det er gjennom din pineal, som er fortolkeren av flerdimensjonale ting i kroppen din. Det er ikke hjernen din, som plukker opp deres dyre-sendinger, kjære dere.

Nå er noen av dere gode på denne formen for kommunikasjon. Det er noen som lytter til dette akkurat nå som blir kaltdyrehviskere, og de vet nøyaktig hva jeg snakker om. Hvorfor kaller de det hvisking? Jeg gir dere min fortolkning. Det er fordi kommunikasjonene ikke er lineære, og de hvisker til deg gjennom pineal og ikke gjennom hjernesynapse. Det kommer i tankegrupper, veldig mildt og forsiktig, og alt samtidig, slik som flekken. Når du plukker opp det, vet du hva hunden eller katten eller hesten eller hamsteren eller kaninen forsøker å kommunisere. Du vet hvilke forespørsler de har, kjenner kanskje til lidelsene de har, kanskje feiringen eller Kjærligheten de har.

Nå er denne typen kommunikasjon med dyr enkel for deg, fordi dere alle har følt dette. Jeg tror at du vet hva jeg snakker om. Så anvend denne leksen, for det jeg lærer dere i dag er ikke noe annerledes og benytter den samme prosessen du kommer til å bruke i det virkelige livet og i meditasjon når du lytter til Gud.

"Kryon, er det sant at kommunikasjon med dyr er Sjelekommunikasjon?" Ja, det er deres Sjel til din Sjel, og hvis du er god til tolkningen av deres tanker, så hvorfor da tvile på deg selv om det neste skrittet? Øv deg på å gjøre denne kommunikasjonen med ditt eget Høyere Selv. Ditt Høyere Selv er den delen av deg selv som vibrerer høyere enn din cellulære dimensjonalitet, og er en del av din "Sjelegruppe". Denne "Sjelegruppen" er en del av Menneskets ni egenskaper og er kjernen i deg. Den er den delen som gir deg informasjon fra den andre siden av sløret, fra det som dere kaller Gud.

Handlinger er kommunikasjon. Partneren min snakker om det Krystallinske Gitteret og hvordan det husker Menneskelig handling, slik som det som skjedde på en slagmark i fortiden. Så slagets energi er fremdeles der, og den blir overført til dere og mange kan føle den. Hva tenker du om mekanikken i dette? Denne kommunikasjonen fra det som skjedde der i fortiden inkluderer forestillinger om døden, drama og frykt. Energien blir overført av det Krystallinske Gitteret direkte til din pineal og den kommer til deg via følelsesbegrepene, ikke lineær kommunikasjon. Mange kan føle det og mange kan ikke. De som er vant til å føle energi er de som forstår og føler dette først.

Noen av dere er flinke til dette og dere er stolte av det faktum at dere kan føle energi overalt hvor dere går. Dere kan føle gruppens energi; dere kan føle landets energi og det som er det Krystallinske Gitteret, og dere kan føle energien i situasjoner. Men hva er det du føler? Det er Sjelekommunikasjon på sitt beste!

Det er gitteret som snakker til ditt intuitive selv. Det kommer ikke fra hjernen, og det er ikke intellektuelt. Dette er fysikk. Du plukker det opp gjennom pineal, tolker det, og mottar informasjonen i en ikke-lineær form. I tilfellet med slagmarken, har noe skjedd på bakken der du står, og energien kan få deg ned på kne. Det er kommunikasjon! Men hva er det som gjør at kommunikasjonen som er så personlig er den vanskeligste å tolke? Det er fordi kommunikasjonen er deg med deg. Det er dette undervisningen handler om i dag – arbeide for å åpne opp dette konseptet.

Universell kommunikasjon: Når du går inn i skogen og trærne snakker til deg, hva handler det om? Gaia snakker til deg! Hvordan høres denne stemmen ut? Kommer jeg igjennom til deg? Forstår du hva jeg sier?

Du er i stand til å høre disse tingene på din egen måte, men ingen av dem er synaptiske. Er trærne i vanskeligheter? Gråter de? Kanskje de feirer? All denne informasjonen er tilgjengelig for de som kan høre den.

"Kryon, er det sant at i skogen så finnes det som du ville kalle devaer?" Her er svaret mitt: Tuller du? Naturligvis! Ja! Du spør om hva de er. De er flerdimensjonale aspekter av Gaia. Jeg elsker hvordan Mennesker takler flerdimensjonale energier. De "gjør dem om til 3D". Når Mennesker ikke kan forstå en flerdimensjonal energi, gjør de dem til eksistenser, kler dem [setter på dem antrekk i tankene deres], gir dem navn, og anbringer dem i Menneskelige filmer. De er vakre! Dere vet at de er, og de er overalt. Gå inn i skogen og de vil snakke til deg. Sett deg ned i gresset og la dem kommunisere med deg. De er en del av energisuppen som er Gaia, som er Moder Natur, personligheten som er Guds Kjærlighet i naturen.

Kjære deg, du kommer ikke til å motta dårlige ting fra en deva. Du kommer ikke til å få dårlig informasjon fra å klemme et tre. Du vet det, ikke sant? Hva forteller dette deg med hensyn til hva Gaia føler for deg? Dette er bare noen få ting når det gjelder emnet om kommunikasjon fra andre til deg.

Den Andre Retningen – Lineære til Ikke-lineære Kommunikasjoner
Et Menneske har et lineært sinn og lineær kommunikasjon.  På grunn av dette har dere ikke de nødvendige verktøyene for flerdimensjonal kommunikasjon. Nå kan du utvikle disse om du ønsker det, og mange av dere har gjort det. Men generelt, som et Menneske, har du bare lineær kommunikasjon. Så hva med deg med Ånden?

Kjære dere, her er sannheten: Vi har ingen problemer med å forstå dere! Det er fordi vi er mestertolkene. Vi vet nøyaktig hva du sier og det spiller ingen rolle om du tenker det eller sier det. Vi vet hva du kommuniserer fordi vi er hos deg hele tiden. Ditt Høyere Selv, som vibrerer over det legemlige selvet, kjenner ditt sinns psyke. Når du setter deg ned for å meditere, vet vi hva du kommer til å gjøre, fordi potensialene er der. Du tenker allerede på det før du gjør det, og det er dette vi ser. La meg gi deg noen hint om denne kommunikasjonen med oss. Slutt å gi oss lister over hva du ønsker! Vi vet allerede hva du ønsker. Sitt i stedet ned og si til oss, "Kjære Ånd, fortell meg hva det er du ønsker at jeg skal vite".

Kjære dere, vi er allerede på det rene med alt i deres liv. Må jeg si det igjen? Vi er allerede på det rene med alt i deres liv! Kom til oss og la oss snakke til deg. Bare la oss snakke og forsøk å tolke tankegruppene som kommer først uten å forsøke å analysere noe. Bli vant til dette. Men så lenge du snakker til oss, spiller det ingen rolle hvordan du gjør det. 

Nå vil det være dem som vil si, "Vel, Kryon, det må være feilaktige måter å kommunisere med Gud på". Nei, det er det ikke! "Vel, hva tenker du om religiøse grupper som må vende ansiktet mot en bestemt retning eller har et bønneteppe eller de må ha på seg noe spesielt for å kunne tilbe riktig?" Kjære dere, la dem gjøre det som deres tradisjoner forteller dem i deres egen kultur, for det ærer Gud! Finnes det noe bedre enn det, for å forberede dem på å snakke til oss? Den samme Kjærligheten går inn i deres kommunikasjoner, som går inn i deres egne kommunikasjoner. Kulturelle forskjeller mellom Mennesker spiller ingen rolle på den andre siden av sløret, for vi ser et Menneske som en legemlig representant for en del av Gud.  Alle Mennesker! Det spiller ingen rolle hva du har på deg eller hva du sitter på. Er det klart? Det finnes ingen feil måte å snakke til den kreative kilden på.

"Vel Kryon, kanskje det ikke gjør det, men jeg har hatt noen få ganger hvor jeg brølte til Gud. Hva med det? Er ikke det den gale måten?" Kjære deg, vi hørte deg, men vi hørte ikke brølingen. Brølingen var lineær. Dette er vanskelig å forklare. Det vi hørte var kjærlig frustrasjon. Kjærlig frustrasjon. Vi så ikke sinnet. Du var ikke sint; du var frustrert, og det er tiden hvor vi ønsker å omgi deg som mest. Jo mer du brøler til Gud, jo flere Engler er rundt deg som ønsker å holde deg i hånden! Neste gang du bestemmer deg for å brøle til Gud, vil du ikke også åpne Hjertet ditt og la oss holde deg i våre armer en stund. Er det greit? I øyeblikkene med den største frustrasjon, hvor du ikke har noen svar i det hele tatt, og du ikke kan finne ut av det, kan du bare la deg holdes? Er det i orden? Vi er her for dette. Gamle Sjel, du må bli vant til denne kommunikasjonen. Den er så tilgjengelig!

Handlinger er et reelt språk. Hvordan du oppfører deg snakker til det Krystallinske Gitteret og snakker til Gaia gitteret. Det du tenker snakker til det magnetiske gitteret, som vi har kalt setet for Menneskelig bevissthet. Uten at du sier en eneste ting, er dine handlinger en annen måte å kommunisere til alt og alle rundt deg. Det du sier ut av munnen din på en lineær måte blir hørt av din legemlige kropp. Hvor mange selvhjelps guruer har vært nødt til å fortelle deg at du kommer til å trekke til deg det du sier høyt? Hva har det seg at hypokondere trekker til seg selve sykdommen som de frykter aller mest og snakker om? Det er fordi kroppen hører dem og gir dem det de ber om.

Kroppen lytter, gitrene lytter, og til og med Menneskene rundt deg lytter. Spinner du rundt i drama? Her er vi igjen med dette spørsmålet. Tror du at dette er attraktivt for andre Mennesker? Har du noensinne tenkt på det? Hva ønsker du å vise noen angående ditt trossystem, din "indre Gud"? Ønsker du å vise dem hvor ute av balanse du er og at de skulle ha det på samme måte? Tenk over det. Hvordan presenterer du din beherskelse til menneskeheten? Gamle Sjel, hva har du lært gjennom alle tidsaldrene som du bringer til selskapet i dag? Er det spinning eller er det Kjærlighet? "Vel Kryon, det er lettere sagt enn gjort. Hvordan slutter du å spinne rundt? Hvordan slutter jeg å reagere på en urettferdig verden?" Det fortalte jeg deg nettopp. Hvis du vil åpne ditt Hjerte og tillate hellig kommunikasjon, kommer det til å sette i gang et fredfullt ansiktsuttrykk for og hos deg. Dette kalles å våkne opp til Ånden. Det er å komme ut av de gamle vanene, den gamle frykten, og begynne å gjøre krav på den delen av din gamle Sjel som er Gud i deg, tilgjengelig for deg og for menneskeheten og dem rundt deg.

Flerdimensjonal kommunikasjon. De av dere som er gode til å snakke til dyrene, har utviklet tankegruppe kommunikasjon. Dere er allerede om bord for den beste typen Sjelekommunikasjon som finnes, og dere begynner å tenke utenfor boksen. Dere ser inn i dyrenes øyne og dere gir dem bilder, gjør dere ikke? De forstår det, ikke sant? Det burde vise deg at dette fungerer! Mennesker kan utvikle flerdimensjonale egenskaper og karakteristiske egenskaper som er fullstendig bevissthetsdrevne, sendt gjennom pinealkjertelen til hvor som helst de ønsker.

Det er også hjelpere rundt deg, og vi har fortalt deg dette.  Må jeg oppliste dem igjen? Det er menneskekjærlige og velvillig innstilte eksistenser og grupper overalt rundt deg.  Noen er herfra [Jorden] og noen er ikke herfra. Ikke bare Pleiadianere, Arcturianere, Hathor gruppen, eller dem fra Orion og Sirius [for å nevne noen av de mer populære]. De er uendelige! Vet du hva de alle har til felles? Ikke-lineære tankekommunikasjoner. Du kan kommunisere med dem på samme måte som du kommuniserer med dyr.

Kjære Menneske, vi kommer til å åpne døren til full kommunikasjon før vi avslutter denne kanaliseringen. Vi ønsker å fortelle dere at det er noe vi ønsker at dere skal vite, og forstå. Ikke la vår kommunikasjon være mystisk! Ikke gjør den merkelig og rar. Jeg har akkurat gitt dere de karakteristiske egenskapene for kommunikasjon til Ånden og fra Ånden. I den neste kanaliseringen, vil jeg fortsette med et annet emne: Hva er det som blokkerer denne kommunikasjonen? Hva er filtre? Hva kan du gjøre for å forsterke og fremme kommunikasjon?

Sjelekommunikasjon er en del av det som den gamle Sjelen må lære for å kunne skape balanse på denne planeten og fred på Jorden. Det begynner her og nå. Det begynner med forståelse og å avmystifisere skjønnheten i ditt forhold til Ånden. Det er struktur i disse hellige tingene; det er et menneskekjærlig og velvillig innstilt system i disse tingene og det er åndelig sunn fornuft i disse tingene. Vi inviterer deg til selv å finne det, for denne kommunikasjonen vil skape åndelig utvikling på denne planeten. Det vil bli ledet av nettopp de som leser og lytter akkurat nå. Familie, det er dagens lekse. Det er vakkert, er det ikke? Det er vakkert!

Alt vi ønsker å gjøre er å kommunisere, og det er på tide å komme i gang med det. Denne kanaliseringen var for å forklare hvordan det fungerer. Forslagene i dag er hvordan å gjøre det bedre – selv nettopp det du nå hører, som er kanalisering. Å avmystifisere det som noen har kalt skummelt, unaturlig og underlig, er oppgaven foran dere.  Bare fordi det ikke er lineært, betyr ikke at det er merkelig.  Det ene som er størst av alt er Kjærligheten. Kan du forklare det? Kanskje ikke. Men du kan strebe etter å fremstå som den. Gå nå og fremvis Guds Kjærlighet i deg til dem rundt deg.

Og Slik Er Det !

Oversatt av Solfrid SolEra

Ingen kommentarer: