tirsdag 29. april 2014

"NYE STRÅLER AV INDIVIDUALISERT UTTRYKK" - Overført Gjennom Ronna Herman, LM-05-2014

Høyt Elskede Mestere, vi vil fortsette med vår gjennomgang og utvidelse av noen av de aller viktigste teknikkene og informasjonen vi har gitt dere i løpet av de siste tjueto årene. Det er tid for å frigi, omdanne eller oppgradere mange av de gamle begrensende tankeformene og strukturene som dere har akseptert som deres personlige virkelighet. Hvis du vil tilbringe litt tid i meditasjon og kontemplasjon, og ta en titt på strukturene du har skapt i din tredje/fjerdedimensjonale virkelighet, som inkluderer mentale, emosjonelle, fysiske og til og med noen åndelige begrensninger, vil du raskt beslutte deg for at det er på tide å frigi mange av båndene som binder deg, slik at du kan bevege deg raskt og yndefullt inn i fremtidens ekspanderende, bemyndigede verden. 

Mange av dere føler det som om dere befinner dere på den siste strekningen i et langt, vanskelig løp og energien og entusiasmen din avtar og sakker akterut. Du blir mer og mer skuffet og desillusjonert over blendeverket og sansebidraget i din jordiske eksistens, og de tingene som pleide å begeistre deg synes i noen grad å ha mistet glansen og de virker kjedelige. Det er fordi du beveger deg inn og ut av to vidt forskjellige virkeligheter eller flere dimensjoner samtidig, og dine fire lavere legemssystemer (det fysiske, mentale, emosjonelle og eteriske), forsøker å tilpasse seg og nå igjen din Sjel/Åndelige Selv. Dette har lagt mye stress og belastning på din jordiske beholder.

Et stort antall av dere har gjort og gjør et kvantesprang inn i galaktisk bevissthet, hvorved din gamle verdens / værentilstand faller bort mye raskere enn du kan integrere de foredlede energiene/vibrasjonene og begrepene om din nye, høyere frekvenseksistens. Når du blir klar over hva som skjer, vil du ikke bli så stresset og forvirret. Vær så snill å tro oss når vi sier at hjelp og lettelse er for hånden. Et av våre største ønsker er å hjelpe deg i prosessen, slik at din overgang kan gjennomføres med letthet og nåde. Gjennom alle disse tidligere årene, er det dette mye av informasjonen, meditasjonene, og øvelsene vi har gitt dere har handlet om: å omdanne og omvandle gamle negative energimønstre. Denne prosessen er nødvendig for å gi plass til infiltrasjonen (inntrengingen) og integreringen av de opphøyde cellene av Skaperlys – de mektige nye Strålene av Individualisert Uttrykk fra den Høyeste Skaper, som er av en høy frekvens.

Den første delen av denne prosessen var å bygge din Pyramide av Kraft/Lys i den femte dimensjon. Da du skapte dette vidunderlige stedet, gjorde du veien klar for kvantespranget vi har snakket om. De fantastiske foredlede energiene til den Høyeste Skaper kan ikke stråles direkte ned på Jorden eller inn i det tredje-/lavere fjerdedimensjonsmiljøet. En stor del av menneskeheten og veldig mange steder på Jorden er enda ikke klare for denne gaven; den ville skape for mye kaos blant massene og for deres planet. Derfor må den gradvis og omfattende slippes ned eller filtreres på en slik måte at det vil være tilgjengelig for alle og være til den aller største nytte.

Vi har forklart for dere i hvilken grad strålende pyramideformede Lysstasjoner er plassert gjennom hele dette Underuniverset, i hver eneste dimensjon og underdimensjon, hvori dere etterlot dere en eterisk kopi av dere selv hver gang dere fragmenterte eller delte deres Essens inn i mindre og mindre maskuline og feminine bevissthetsfasetter. Din eteriske Liv/Lys—Streng (Tråd) vever en vei gjennom hele dette Underuniverset. Den uendelige tynne tråden av Guddommelig Lys som forbinder deg med hvert av Selvets fragmenter er også fast tilkoplet og forbundet med dittpraktfulle Gude—Selv / JEG ER Nærvær, vår Moder/Fader Gud i den Store Sentrale Sol, og til syvende og sist med den Høyeste Skaper.  Når du går inn i Verdenspyramiden av Lys, som inneholder en holografisk kopi av verden, og puster inn Kjærlighet/Lys fra Skaperen, og puster ut hellig, betingelsesløs Kjærlighet, blir denne vidunderlige energien filtrert eller fortynnet slik at den kan mottas av alle som er klare og villige til å åpne sitt Hjertesenter, og ved hjelp av dette sette i gang transformasjonsprosessen med å bli til et galaktisk åndelig/Menneske.

Når du går inn i din personlige pyramide eller bygger en pyramide for et spesielt prosjekt eller oppgave, åpner du veien for at den fulle kraften, variasjonen og spekteret til de nye Strålene av Uttrykk kan strømme inn i ditt tempel av Lys, og til å hjelpe deg i dine bestrebelser. Du åpner din personlige innfallsport til overflod når du skaper et hellig sted hvor Guds-sinnet kan slutte seg til deg i den kreative medskapende prosessen. Husk, vi har mange ganger fortalt dere at dere er mestere i medskapelse, dere har bare glemt det. Husk også at overflod kommer i mangfoldige former.

Uendelighetspust prosessen er en annen måte for å få tilgang til Skapelsens nye energier. Når du antenner oppstigningschakraet som befinner seg på toppen av ryggsøylen og nederst i hjernen (base of the brain), begynner du prosessen med å åpne innfallsporten til galaktisk bevissthet. Dette viktige tenningspunktet er en viktig del av den nåværende menneskelige utviklingsprosessen. Hele menneskeheten ble programmert for denne begivenheten, og før eller senere vil det skje i hver enkelt Sjel på Jorden. Når du puster *Uendelighetspusten og ser den gå ned i Jorden som en sløyfe (looping down) og ut i eteren, hjelper du også til med å gjøre denne formidable gaven tilgjengelig i den første, andre, tredje og fjerde dimensjon, og alle fasetter av Gudsbevissthet deri. (*Se eget dokument og Uendelighetspusten og Kraftpyramiden.)

Å lære og opprettholde det riktige nivået av ALFA bevissthet er også et viktig verktøy. Det hjelper deg til å oppnå og opprettholde den rette balansen i ditt energifelt/aurafelt, hvorved du blir et finjustert, harmonisk instrument, og ved hjelp av dette bare projiserer frekvenser av Kjærlighet/Lys uten noen disharmoni. I et tidligere budskap, introduserte vi dere også for betegnelsen METAVISJON (METAVISION), som er en tilstand av forsterket, fokusert bevissthet, hvorved du alltid er avstemt med visdommen til ditt Høyere Selv og JEG ER Nærvær. Dette er en av fordelene med å bli en Alfa mester. Når du bruker Metavisjon, blir du en observatør, så vel som en som deltar i livet. Du vil raskt filtrere fra eventuelle negative tankemønstre, i egenskap av at du lærer å tillate bare den Høyeste Skaper sannhet å komme inn i ditt kraftfelt og ta herredømme i ditt Vesen. Din begrepsmessige visjon og intuisjon blir i høy grad utvidet utover normen. Du kunne sammenligne det med virusene som er så utbredt i deres verdensomspennende nett av datamaskin teknologi. Det finnes dem som bombarderer dere med destruktive energier, uansett årsak, og også dem som sender falske eller negative masseutsendelser (e-post) med en lav frekvens. Dere må sette opp barrierer/filtre og avvise disse budskapene/energiene på alle mulige måter, og det er viktig at du forblir årvåken og ligger et skritt foran dem. Det er det samme med de subtile energiene som formerer seg raskt i menneskehetens kollektive bevissthet – dere må filtrere ut enhver disharmonisk energi, og ikke tillate noen forurensning, men bare tillate de tankevibrasjonene som er i harmoni med ditt Mester—Selv.

Mens Strålene i deres solsystem og galakse er blitt tildelt tallene en til tolv, vil de nye Strålene vi snakker om bli kjent igjen etter deres uttrykkskvalitet. Bekymre dere ikke om farger, for de kan være en blanding av hvilken som helst eller alle de andre Strålene, hvordan du enn ønsker å uttrykke dem. Du er kunstneren, byggherren og den som kvalifiserer disse Strålene, og det kreative potensialet er ubegrenset. Disse Strålene (som kunne kalles understråler av de tolv Hovedstrålene i dette Underuniverset) vil UTSTRÅLE luminescensen og kraften til den Høyeste Skapers Lysessens. Disse Strålene skal i noen grad brukes på en annen måte enn de sju Strålene i deres solsystem og de fem Strålene av høyere bevissthet. De kan brukes på mange forskjellige måter og kombinasjoner, for de er svært spesialiserte energier.

La oss begynne med din fysiske beholder: Gå inn i din Arbeidspyramide av Lys og legg deg ned på ditt krystallbord. Du kan be Strålen for helse, sunnhet og vitalitet om å stråle inn i din fysiske beholder; eller Strålene av skjønnhet, ungdommelighet, koordinasjon, styrke, kraft, eleganse, klarsyn, klarhørsel, fleksibilitet og eventuelle andre egenskaper du kommer på som vil fremme ditt fysiske velvære. Påkall og aktiver bare en eller to av hver Stråles energier samtidig. Vit at ditt Guddommelige JEG ER Nærvær og din OverSjel / ditt Høyere Selv vil overvåke prosessen, og vil sikre at du bare integrerer den riktige mengden av disse kraftfulle energiene og ikke mer. Ditt ønske skulle ikke bare være akselerert transformasjon, men at loven om letthet og nåde alltid anvendes. Det er meningen av dere skal nyte prosessen, mine Høyt Elskede. Tiden med smertefulle lekser, traumer, stress og mislykkethet kan være over, hvis du vil tillate prosessen å arbeide for deg, ved å bevege deg ut av riket for årsak og virkning eller karma, og inn i rikene hvor Nådens Lov gjelder.

Fokuser nå på den emosjonelle kroppen: Når du står ved enden av krystallbordet ditt, se din emosjonelle kropp manifesteres og ta form på bordet. Hvordan viser din emosjonelle kropp seg for deg? Studer den et øyeblikk og observer de forskjellige nyansene, fargene og formene som utgjør din emosjonelle kropp. Du blir kanskje overrasket over det du ser. Hvis ditt indre syn ikke er aktivert i denne tiden, be om at det blir gjort, men i mellomtiden, ta bare i bruk din umiddelbare oppfatning av formene og fargene som er tilstede. Uansett hva du fornemmer så vil det være gyldig, og hvis du fortsetter å øve, vil dine indre sanser skjerpes til fokus. Du kan begynne ved å be om at frekvensene til Strålen for ren Skaper—Kjærlighets skal strømme ut og fylle deg til randen, vaske bort all følelse av utilstrekkelighet, skyld, skam og tvil. Nå kan du etter tur påkalle Strålen for medfølelse; Strålen for barmhjertighet og tilgivelse; Strålene for mottakelighet, lidenskap, fred, harmoni, velvilje, menneskekjærlighet, foredlet intuisjon, mot og så videre. Deretter ser du din emosjonelle kropp bli fylt med hver av disse spesifikke energiene mens du integrerer den maksimale mengden som er riktig for deg på et bestemt tidspunkt.

Fokuser nå på den mentale kroppen: Stå igjen ved enden av krystallbordet, og se din mentale kropp manifestere seg og ta form på bordet. Hvordan viser din mentale kropp seg for deg? Er den sterk og veldefinert, eller er den falmet med grumsete, uklare og forvrengte farger? Be om at Strålene av sannhet, vilje, viljestyrke, tapperhet, visdom, intelligens, fokus, kreativitet, Guddommelige tanker, språk/mønstre av Lys, hellig geometri, disiplin, organisering, vitenskapelig informasjon, orden; Strålen for å motta; Strålen for å gi/dele, hver i sin tur, strømmer ned gjennom den mektige generatorkrystallen som henger over sentrum av bordet inn i din personlige pyramide av Lys. Ditt JEG ER Nærvær vil filtrere Essensen til hver enkelt Stråle av uttrykk i dens reneste form inn i din eteriske kopi. Se pyramiden din bli fylt med Essensen og kraften til hver av disse Strålene idet de gjennomtrenger alt i det indre. Vit at du vil få hver enkelt Stråles gave med deg tilbake inn i det fysiske riket hvor du for tiden oppholder deg. Det er opp til deg å kreve den, bruke og dele den når du virkelig går inn i din rolle som en Medskaper sammen med vår Fader/Moder Gud.

Du kan også fokusere på din Eteriske Kropp, som inneholder blåkopien til din Lyskropp. Den eteriske kroppen omgir den fysiske beholderen, og forvrengningene og ufullkommenhetene befant seg først der før de manifesterte seg i den fysiske beholderen. Nå blir prosessen reversert. Essensen av fullkommengjort Skapelse av den fysiske formen er lagret i den eteriske kroppen, og du må fylle den delen av ditt Vesen med harmonisk Lys enda en gang, slik at det vil bli tilgjengelig for din fysiske kropp. Hvordan ser din eteriske kropp ut? Kan du se de mørke nettene med forvrengt energi over det hele? Er det flekker som er tettere og mørkere enn andre? Hvor er de? Dette vil fortelle deg hvor kroppen din er ute av balanse og er i størst nød, og hvor det er sannsynlig at du vil oppleve den neste helsekrisen eller sykdom.

I tillegg, mens du er i en lett ALFA tilstand, ønsker du kanskje å konsentrere deg om den fysiske kroppen i en uke eller to mens du forbereder kroppen din på å motta og manifestere disse mektige energiene. Hvis du på noen måte begynner å føle deg desorientert, ikke jordet, eller ukomfortabel, stans prosessen en dag eller to før du fortsetter. La Ånden være din guide og bygg ikke opp din fremgang eller transformasjon etter andres mønster. Du kobler deg til din egen Guddommelige intelligens og du aktiverer ditt eget kreative geni. Hver dag, eller så ofte som mulig, bruk litt tid og still deg inn på intelligensen til din fysiske beholder og din Kroppselemental (Body Elemental). Dette er ditt dype underbevisste sinn, som i begynnelsen bare kjente til fullkommenhet, men du har omprogrammert det med negative tanker i mange århundrer, noe som gradvis resulterte i ufullkommenhet, ubehag og sykdom. Det er i noen grad en langdryg og omstendelig prosess, men du oppløser de negative tankeformene og gjeninnsetter enda en gang blåkopien for fullkommenhet – Adam/Eva Kadmon kroppen. Dette er en del av årsaken til at dere opplever så mange symptomer: desorientering, sløvhet, døsighet, manglende evne til å konsentrere seg osv. Det som tok hundretusener av år å manifestere blir reversert på forbløffende kort tid.

Fokuser på din emosjonelle kropp/natur minst en gang i uken, og legg vekt på hva som har endret seg siden forrige gang du innstilte deg. Føler du deg mer balansert og fredfylt? Er du bedre i stand til å håndtere stresset i hverdagen din? Er du mer hensynsfull eller tolerant mot menneskene rundt deg? Er du i stand til å fokusere på det store bildet i stedet for på den lille historien? Hva er bedre eller verre? Hva ønsker du aller mest å endre? Bestem hva som er vesentlig og skal prioriteres, og påkall deretter hver enkelt Stråle av uttrykk, etter hvert som du gradvis integrerer alle de foredlede egenskapene og energiene i din nye virkelighet.

Fokuser også minst en gang i uken på din mentale kropp. Tenker du klarere? Er du i stand til å bearbeide og sortere informasjon på en mer effektiv måte, slik at du kan sanke visdommen som ligger i hver erfaring, opplevelse eller samhandling? Er du mer disiplinert? Finner du det lettere og mer gledesfylt å oppfylle dine forpliktelser? Føler du deg mer avstemt med din høyere intelligens og har du hatt flere inspirerende, kreative ideer? Hvordan har din bevissthet forandret seg, og hva har endret seg som et resultat av dette? Når som helst du ønsker det kan du identifisere og fokusere på fargene til Strålene som blir projisert til deg; men først må du imidlertid være så snill å konsentrere deg om følelseskvalitetene til hver Stråle. Hver gang du integrerer en ny Stråle av uttrykk, vil aurafeltet ditt endre seg. Fra nå av, når du utstråler Skaperens Kjærlighet/Lys, vil det påta seg de forøkte kvalitetene til hver Stråle du har absorbert. Ved å gjøre dette, vil du begynne å projisere din egen unike Stråle av Guds—Lys – din gave til menneskeheten.

Mine Høyt Elskede, vi tilbyr dere enda en måte for å få tilgang til ditt fulle Guddommelige potensiale, den delen av deg som har ventet i evigheter for å gjenopprette forbindelsen med deg. Vi kan vise deg veien, men du må ta skrittene og bevege deg gjennom prosessen. Vi lover at det vil være verdt anstrengelsen. Vi strekker ut våre hender i kameratskap mens vi blander vår Essens med din essens. Vi sender deg Stråler av fred og glede, men aller mest sender vi deg vår Kjærlighet.

JEG ER ERKENGEL MICHAEL og jeg bringer deg disse sannhetene.

Oversatt av Solfrid SolEra
solera@online.no


http://www.ronnastar.com

Ingen kommentarer: