onsdag 30. april 2014

Budskap fra Erkeengel Michael - April 2007 * LM-4-2007

"HUSK, DERE SKAPER DERES NYE VIRKELIGHET I DE HØYERE DIMENSJONER, SÅ VEL SOM PÅ DET JORDISKE PLANET"
Overført Gjennom Ronna Herman og Oversatt av Solfrid SolEra
Elskede Mestere, etter hvert som den gamle verdensordenen gradvis forsvinner inn i fortiden og langsomt blir forvist til deres "tidligere liv" minnebank, gryr en ny dag. På de Omniverselle og Universelle nivåene, sender den Høyeste Skaper ned utstrålingen av Seg Selv via de mange Store Sentralsolene, og i tur og orden, blir utstrålingen nå filtrert ned på Jorden i mektige utbrudd av Levende Livsflammer (Living Flame of Life) via Solen i deres solsystem. I månedene som kommer vil dere høre mer og mer om den ekstreme og ujevne (erratic) aktiviteten som kommer fra Melkevei Galaksens hjertesenter og om den forøkte solflekk og soleksplosjon aktiviteten som strømmer ut fra Solen i deres solsystem, alt som et resultat av en betydningsfull akselerasjon i utviklingsprosessen som finner sted i alle manifesterte verdener. Ingen kan skjule eller fornekte at noe monumentalt og viktig finner sted på Jorden og hvis du bare har en aldri så liten interesse for hva som skjer i ditt solsystem og galakse, er du oppmerksom på at dramatiske og Jordforandrende hendelser på samme måte inntreffer over hele Kosmos.
Den Guddommelige Planen utfolder seg fullkomment etter hvert som alle hovedaktørene gradvis påtar seg sine forutbestemte roller. Ja, de av dere som har lest og gitt akt på visdomslærene og opplysningene som sprer seg på Jorden i denne tiden, er i fortroppen sammen med opplyste mennesker, og dere har en viktig rolle å spille i "Tidsalderskiftet – the Shifting of the Ages" dramaet. Vi har gradvis og tålmodig gitt dere retningslinjer og instruksjoner i løpet av årene, for å forberede dere på disse tidene med store forandringer, og i disse kritiske årene som ligger foran oss, vil dere være takknemlige for at dere var oppmerksomme og tok de nødvendige skrittene for å gå fremover med en skikkelse som viser lettelse og ynde.
Mens dere var fordypet i deres tredje/fjerde-dimensjonale virkelighet, bearbeidet deres emosjonelle ego-sinn og ego-ønske kropp, informasjon gjennom filtrene til det underbevisste sinnet som fungerer fra en "polarisert" virkelighet av dualitet og en begrenset eksistens. Når dere åpner de Hellige Hjerte/Sinn sentrene, forvandles deres virkelighet hurtig til en følelse av "Enhet" med de mange fasettene av dere "Væren – Beingness", vår Moder/Fader Gud og all Skapelse, hvorved dere enda en gang vinner evnen til å kople dere til Omniversets Uendelige muligheter, eller Livets/Kjærlighetens Elv som inneholder Skapelsens Diamantharde (Ubøyelige) Partikler.
Det er mange fasetter av Skapelsesprosessen som forenes i denne tiden og mange av lærene til Mestrene/Avatarene fra tidligere Tidsaldre kommer også sammen for å skape fremtidens nye Guddommelige Blåkopi. Lærer og teknikker fra fortiden blir oppdatert, foredlet og forent, og alle de store Mestrene og Lysvesenene fra fortiden har kraftfulle fasetter av deres Gude-Selv utstasjonert i de ulike Lysbyene, for å kunne utstråle deres Guddommelige Essens ut i Kosmos.
Vi har fortalt dere at den elskede Jeshua la grunnlaget og sådde Fremtidens Guddommelige Blåkopi på Jorden (fremtiden som nå utfoldes). Hans hovedformål eller hovedhensikt, var å rydde veien for menneskehetens gjenoppstandelse og oppstigning. Spiral veien tilbake, som menneskeheten må følge, ble skapt og bemyndiget av vår Moder Gud og er nå fullstendig forankret og aktivert. For at den Nye Jorden skulle være i stand til å gjenspeile den fullstendige prakten og glansen til den Guddommelige Gudinnen, var det avgjørende at det Hellige Hjerte Senteret i Jordens Krystall Gitter System ble fylt med Enhetens høyere dimensjonsfrekvenser: en fullkommen balanse av de Guddommelige Maskuline og Feminine Kvalitetene, egenskapene og dydene til vår Moder og Fader Gud. 
Vi, fra Lysets Riker, gjør alt som er nødvendig tilgjengelig for dere, slik at dere skal kunne ta denne viktige overgangen inn i opp—LYSNING—ens Tidsalder. Vi er ikke tilskuere, men meddeltakere og aktive deltakere i disse kritiske forandringstidene. Det er en stor villfarelse og en feilaktig antagelse at vår Fader/Moder Gud, Lysets Herrer/Fruer, og de umåtelige Englerikene kun samhandlet med og snakket med menneskeheten for omtrent to tusen år siden. Hvorfor er det slik at mange mennesker ikke kan akseptere det faktum, at i fortiden, så samhandlet Engler og viste seg foran mennesker regelmessig, og Gud snakket til forskjellige historiske ledere, men at han ikke gjør dette lenger? Det er på tide å våkne til det faktum at du og verden er i hurtig forandring og en ny virkelighet oppstår, som vil avmystifisere mange av de gamle lærene, mytene og de angivelig ufeilbarlige sannhetene. Vår Moder/Fader Gud og mengdene med Lysvesener deltar aktivt i denne utviklingsprosessen, for alle nivåer av Skapelsen utvikles og blir berørt av den Høyeste Skapers utstråling. Dere må forstå at forandringene vi snakker om finner sted på alle områder av denne universelle opplevelsen.
Først må dere vinne kontroll over deres fysiske, mentale og emosjonelle kropper via en Sjeleforening med deres Høyere Selv. På denne måten påbegynnes prosessen med å avstemme deres vilje med Viljen til vår Moder/Fader Gud og Skaperen, og derved tilsidesette egoets agenda og bestyrke (bekrefte på nytt) din intensjon om å oppfylle din Guddommelige Misjon. Etter hvert som de Diamantharde (Ubøyelige) Partiklene begynner å strømme fritt inn i og fra ditt Hellige Hjerte, påbegynnes en alkymistisk, forvandlende handling, hvorved vi i sannhet blir meddeltakere sammen med dere. Oppvåkningen og integreringen av ditt Hellige Hjerte og Hellige Sinn vil forandre din verden hinsides dine villeste fantasier.
Hvis du har fulgt våre instruksjoner, har du skapt din Pyramide av Lys/Kraft i den femte dimensjonen, og du er en regelmessig gjest i Pyramiden av Lys som inneholder en holografisk kopi av Jorden. Mange av dere har også tatt del i å skape gruppepyramider til spesielle formål, og dere har også skapt forskjellige pyramider for spesielle prosjekter for å kunne fremkalle eller vekke "Skapelsens Essens" som er nødvendig for å bringe deres visjoner til virkeliggjøring. Vit dette: I hver eneste en av disse pyramidene, har dere etterlatt en eterisk kopi av dere selv, som hele tiden integrerer de spesielle geometriske mønstrene av Lys som er nødvendige for å skape deres nye virkelighet på Jorden og også for å legge grunnlaget for deres nye eksistens i høyere, mer forfinede riker. Ja, dere er ikke bare aktive i den fysiske verden, men dere har også mange fasetter av deres Gude-selv i de høyere riker, som dere samhandler med. Har vi ikke fortalt dere at dere blir "flerdimensjonale Vesener?"
Vi ga dere spesifikke instruksjoner og trinn-for-trinn teknikker for å få tilgang til frekvensene fra Lysbyene i deres område via deres personlige Pyramide av Lys. Ved å praktisere Uendelighets—Pusten (Infinity Breath) vil dere fylle deres eteriske kopier og fysiske beholder med Diamantharde Partikler / Guds-Partikler av Lys. Vi vil nå foredle og tilføye flere komponenter til prosessen.
Har der lurt på hvorfor vi for flere år siden ba dere om å "Puste inn Lys og puste ut Kjærlighet" når dere går inn i Verdens-Pyramiden med intensjonen om å utstråle Kjærlighet/Lys til menneskeheten og verden?
NÅR DU PUSTER INN LYS, PUSTER DU DIAMANTHARDE PARTIKLER INN I DITT HELLIGE HJERTE.
NÅR DU PUSTER UT BETINGELSESLØS KJÆRLIGHET, BLIR DE DIAMANTHARDE PARTIKLENE AV REN GUDS-ESSENS BEMYNDIGET ELLER ANTENT AV DIN KJÆRLIGE INTENSJON, SLIK AT DE KAN BLI BRUKT FOR DET STØRSTE GODE, DU ER BEHOLDEREN FOR DISSE GUDS-PARTIKLENE OG DIN KJÆRLIGHET ER AKTIVATOREN.
Forestill deg dette: Under meditasjon eller din stille tid, fortrinnsvis minst to ganger hver dag, morgen og kveld, ta tolv fullstendige Uendelighets Åndedrag (infinity breaths), og etter det tolvte, trekk inn magen og hold pusten i et øyeblikk eller to.
Nå – idet du tar det neste (eller det trettende) åndedraget, se det strømme ut fra ditt Solar Kraft Senter (Hellig Hjerte Kjerne) foran på kroppen din. Uendelighetsmønsteret er nå i en horisontal konfigurasjon (mønster), i stedet for vertikalt.
På innpusten, strekker den første flate løkken eller sløyfen (loop) seg utgående foran kroppen din, og på utpusten, strekker den andre løkken seg fra baksiden av kroppen din, og fullstendiggjør Uendelighetstegnet.  Pust seks Uendelighetstegn inn og ut, og etter hvert som du gjør dette, vil de automatisk skape et mønster med tolv løkker som fullstendig omgir deg som kronbladene på en blomst. Idet du puster ut den siste løkken, holder du igjen pusten et øyeblikk før du går tilbake til normal pusting. Deretter puster du bevisst inn og ut, idet du forestiller deg Skapelsens Essens strømmer ut fra deg og inn i verden. Forestill deg også at Spiraler av Lys forbinder deg til Verdens-Pyramiden og de multiple Pyramidene som du har skapt i de høyere dimensjoner, og derved delt dine Partikler av Kjærlighet/Lys med verden, så vel som å fylle dine visjoner med Livskraft substansen til hele Skapelsen.
Bruk noen øyeblikk på å fullstendiggjøre denne ærbødige prosessen, ved å fokusere på ditt Hellige Hjerte Senter, slik at du kan føle fylden der og den overveldende kjærligheten som strømmer gjennom hele kroppen din, for du er nå forbundet med Livets Elv som inneholder en uuttømmelig tilførsel av Diamantharde Partikler. Det er følbart, mine kjære. Det er virkelig og det er den mest vidunderlige, lykksalige følelsen du noensinne vil oppleve mens du befinner deg i den jordiske beholderen, for du opplever Skaperens rene kjærlige Essens.
Vi har lært dere hvordan dere skal be uten ord, ved å utstråle betingelsesløs kjærlighet til menneskeheten, verden og all skapelse, og når dere til dette tilføyer tanker av takknemlighet og verdsettelse for alle velsignelsene som er blitt skjenket dere, ber dere på den mest effektive måten som er mulig. Etter hvert som deres Hellige Hjerte blir levende igjen, vil det bli mer sensibilisert for de Diamantharde Partiklene som strømmer inn i og fra deres Hjertesenter.
Dere kan ikke kjenne eller føle vår Fader/Moder Gud eller Skaperen gjennom en ide eller en tåkete tanke eller teori. Det er ikke nok å bare vite eller tenke på Gud, du må føle Essensen, Skaperens overveldende kjærlighet i ditt Hellige Hjerte Senter. Da finnes det ingen tvil i ditt sinn om at du har gjenforbundet deg med ditt Gude-Selv og Enheten i all Skapelse. Sinnet kan være en kompetent tjener, men uten dets forbindelse til det Hellige Hjertet, kan det være en kontrollerende og ødeleggende herre og mester. Det er årsaken til hvorfor det er nødvendig at du aktiverer og bemyndiger både det Hellige Hjertet og det Hellige Sinnet.
Det eteriske skjoldet som beskytter ditt Hellige Hjerte eller den Trefoldige Flammen som det ble kalt i oldtidens lærer, inneholder kvalitetene, dydene og egenskapene til de tre Guds-Strålene i dette Universet. Etter hvert som du fullstendig antenner Diamantkjerne Guds-Cellen i ditt Hellige Hjerte Senter, vil disse tre Guds-Strålene begynne å stråle ut og bemyndige deg med egenskapene og kvalitetene til Guddommelig Vilje og Kraft, Guddommelig Kjærlighet og Guddommelig Visdom. Gradvis vil det fullstendige spekteret, eller hele rekken med bølgelengder av elektromagnetisk stråling, fra de Tolv Strålene av Gudsbevissthet stråle ut, etter hvert som du innlemmer og bruker mer og mer av din Guddommelige Fødselsrett. Det er da du virkelig vil bli en Mester av Lys enda en gang.
Mine kjæreste, frykt ikke fremtiden, for når ditt hjerte og dine intensjoner er rene, blir du skjermet i stråleglansen og beskyttelsen av Skaper Lys. Vi vil ikke fortelle dere at det ikke vil bli noen stressende tider foran dere, for dere må krysse veien av polaritet og dualitet, for å kunne nå platået av fred og harmoni. Det vil alltid være utfordringer, lekser og muligheter til å utvide deres bevissthet, etter hvert som dere integrerer mer av deres Guddommelighet. Vit at situasjonene eller problemene som kommer deres vei for løsninger, ikke kan løses på det samme nivået som de ble skapt på. Dere må heve dere over konfliktene til ego-selvet og betrakte hver enkelt situasjon gjennom et filter av kjærlighet og fra den fordelaktige stillingen til en egen-mester. Se for deg med ditt indre øye, en helhet som aldri er blitt forvrengt, en verden som ikke har noen defekter eller ufullkommenheter, og et strålende, fullkommengjort DU som residerer i dette paradiset. Dette er ikke en tid for de fryktsomme og engstelige, for ubestemthet eller fornektelse, for din verden forandrer seg radikalt enten du tror det eller ikke. Er det ikke på tide å akseptere gavene vi tilbyr, slik at dere kan bevege dere yndefullt, glade og lykkelige inn i fremtiden? Det er vår største glede og ære å hjelpe og tjene dere, og glem aldri, dere blir elsket betingelsesløst. JEG ER Erkeengel Michael og jeg bringer dere disse sannheter.
JEG ER Erkeengel Michael. Overført gjennom Ronna Herman

Ingen kommentarer: