lørdag 12. april 2014

Jordteam Støtte: Tidslinje Energier og ETL Effektene, Erkeengel Michael gjennom Celia Fenn - Hva skjer i Energifeltene våre akkurat nå og hvordan Diamantkodene kan hjelpe oss

Høyt Elskede Familie av Lys, vi vet at mange av dere har det vanskelig i de nåværende energiene. "Hva er det som skjer?" ... er det veldig mange av dere som spør i egenskap av at dere har å gjøre med en fysisk virkelighet som synes å ha blitt litt gal.
"Hva gjør jeg her?"... er et annet spørsmål vi blir stilt, og derfor vil vi besvare spørsmålet deres i forhold til den Nye Virkeligheten og en ny Oppfatning av Tid og Rom.
Vær så snill å forstå at da dere gikk gjennom den Mektige 2012 Portalen, så gikk dere inn i et fullstendig nytt forhold til Tid og Rom. Mange av dere ble Regnbue Lyskrigere og dere begynte også å arbeide med Tid, med Tidslinjer og med Kvantesprang mellom Tidslinjer. Det er dette nye aspektet av deres arbeid på Jorden som skaper disse dype følelsene av forvirring og engstelse. Dette er første gang dere har forsøkt denne formen for Tidsoppfattelse og Skapelse i den Menneskelige Formen. Det er fordi dere nå har aktivert deres Lyskropp og Flerdimensjonale Vesen, at dere er i stand til å få tilgang til en ny oppfatning av Virkeligheten. 
Mangfoldige Jordvirkelighets—Tidslinjer og Kvantesprang
Så vi betrakter først "virkelighetens" natur i denne nye opplevelsen av Tid og Rom. Høyt Elskede Familie av Lys, i deres gamle virkelighet i den tredje dimensjon trodde dere at det bare var en "Planet Jorden", og en Tidslinje som beveget seg i en rett linje fra fortiden til nåtiden og inn i fremtiden. 
I denne nye flerdimensjonale virkeligheten ber vi dere nå om å ta i betraktning at det faktisk er mangfoldige versjoner av Jordvirkeligheten som alle spiller ut ulike muligheter og sannsynligheter i Oppstigningsprosessen, og at disse mulighetene blir utforsket på Tidslinjer som går i Spiral gjennom Rommet og skaper Tid.
Hva hvis vi fortalte dere at dere er en del av disse forskjellige versjonene av Jordvirkeligheten, og at dere samtidig opplever mange av disse Tidslinjene? Og hva hvis vi fortalte dere at dere har evnen til å bevege dere mellom disse Tidslinjene når det er nødvendig? Hva hvis vi fortalte dere at dere er Reisende i Tid, og at med Oppstigningsprosessen er dere blitt bedt om og kallet til å påta dere mer ansvar for den Bevisste Skapelsen av disse Tidslinjene?
Og hva hvis vi fortalte dere at Regnbuekriger Lysteamet nettopp hadde tatt det største eksperimentelle "Kvantetidslinje Spranget" som noensinne er blitt forsøkt i Jordvirkelighetens Felt.
Behovet for Tidslinjeforandring og Hopping (Sprang)
I fortiden, da ditt Høyere Selv hadde behov for å flytte deg til en annen Tidslinje, måtte du gjøre en overgang ut av den Jordiske Virkeligheten gjennom "dødsprosessen", og deretter reinkarnere inn i en annen kropp på den alternative Tidslinjen. Det er fordi frekvensen på hver Tidslinje er forskjellig. I fortiden ville et radikalt skifte fra en Tidslinje til en annen, ha oppløst psyken og kroppen.

Nå som du har beveget deg gjennom prosessene med Oppstigning og Transformasjon, og har aktivert din Lyskropps og din Pinealkjertels "omkoplingsmekanismer", er du i stand til å skifte eller springe mellom Tidslinjer med et minimum av belastninger. Det vil ikke si at det ikke er noen lidelser eller belastninger i denne tiden, det er unektelig en eller annen lidelse eller belastning som mange av dere føler, men snart, hvis du følger retningslinjene som vi har tilbydd i "Diamantkodene", så vil du oppdage at du raskt vil komme i orden og falle til ro i din nye Tidslinje.
Vi ber dere om å forstå, Mine Høyt Elskede, at hjernen din er utformet som og beregnet til å være en "Virkelighetsfremviser", og den tjener til å skape tanken på "kontinuitet" fra alle impulsene, erfaringene og opplevelsene som bombarderer deg hvert eneste øyeblikk, hver eneste dag.  Dette tillater deg å leve i "illusjonen" om kontinuitet (uavbrutt sammenheng), selv hvis erfaring, opplevelse og virkelighet faktisk er uavbrutt, usammenhengende og illusorisk. Deres vitenskapsmenn er klar over denne funksjonen i den Menneskelige Hjernen.
Så, mange av dere er ikke fullstendig på det rene med at dere faktisk har skiftet Tidslinjer og gjort et Kvantesprang for å kunne tjene det Guddommelige Lyset og Transformasjonsprosessen på et annet nivå.
Dere er ikke på det samme stedet ... og likevel er dere det.  Dere beveger dere fremover og skaper på en Ny Spiral … en Ny Tidslinje som vil bidra til Oppstigningen av alle versjoner av Jorden inn i den Nye Virkeligheten av Fred og Balanse. 
Tidslinjeskifte og Hvordan det Føles
I februar måned dette året, ble det første bevisste Tidslinjeskiftet forsøkt.  Dette ble iverksatt over alle Jordens Tidslinjer for å endre retningsdrivkraften i Jordens utvikling, fra voldshandlinger og kontroll til Fred og Harmoni.  Dette skiftet ble oppnådd den 2/2/2014.

Dette Store Tidslinjeskiftet forårsaket forvirring og desorientering i mange mennesker, med "mental utmattelse" og kortvarig tap av hukommelse. Vanskeligheter med å sove, stress og engstelse var også til stede etterhånden som den fysiske kroppen og psyken forsøkte å tilpasse seg denne radikale retningsendringen.
På det Følelsesmessige Nivået var det også et tap av en følelse av formål, ettersom gamle mål på den gamle tidslinjen simpelthen bare forsvant!  Forhold og Sjelekontrakter tok brått slutt, eller nye begynte som var mer passende for de nye mulighetene og sannsynlighetene til Tidslinjens nye retning.
Denne følelsen av engstelse og forvirring vil falle til ro når du begynner å verdsette den Nye Tidslinjens fordeler og dens nye vei til Fred og Harmoni.
Mange vil imidlertid føle seg ute av stand til å reorientere seg i den Nye Tidslinjen og vil kanskje benytte denne muligheten til å forlate de Jordiske Sfærer for en tid.
Tidslinjesprang og Hvordan det Føles
Nå, Høyt Elskede Familie av Lys, denne informasjonen er gitt spesielt for å støtte Jordkriger Teamet som nettopp har tatt Kvantesprang mellom (over) Tidslinjer som et Team, for å kunne arbeide i den versjonen av Jorden som er mest kaotisk og forvirret for øyeblikket. 
"Hvorfor", spør mange, ettersom de forberedte seg på å oppstige i en Paradisvirkelighet av Fred og Ro, er dere blitt dyttet inn i dette kaotiske og stressende stedet? Det gir kanskje ikke mening før dere forstår at dere, som en del av Lyskriger Teamet, er blitt sendt inn for å sikre at Oppstigningen og Transformasjonen av Jorden er oppnådd på alle nivåer. ALLE versjoner av Jordvirkeligheten trenger å oppstige og skifte til de Høyere Frekvensene for å kunne synkronisere alle Jordens "Sannsynlige" fremtider til det samme nullpunktet av Kjærlighet, Fred og Harmoni.
Så, hvordan føles det? For en erfaren Tidslinjehopper kan det være en enorm begeistring og spenning når du tar spranget, selv bevisst. Du vil være klar over visse endringer i din fysiske kropp, spesielt relatert til nervesystemet og det vaskulære systemet (det vaskulære systemet: Karsystemet, også kalt sirkulasjonssystemet, består av beholderne som frakter blod og lymfe gjennom kroppen. Arteriene og venene fører blod gjennom kroppen, og leverer oksygen og næringsstoffer til kroppens vev og tar bort vevs avfall. Lymfeårene bærer lymfe (en klar, fargeløs væske som inneholder vann og blodceller).). Men vi vil si at styrken i din fysiske beholder vil bestemme hvor raskt du kan tilpasse deg din Nye Frekvens og din Nye Tidslinje.
I dette tilfellet har du vært nødt til å senke frekvensen for i begynnelsen å "passe godt sammen med" den nåværende Tidslinjen, og så begynner du arbeidet med å "forhøye" den til den nødvendige frekvensen slik at den Nye Virkeligheten skal bli jordet.
For de av dere som fremdeles er uvitende om deres arbeid som Tidshoppere og Reisende, kan det hende at dere føler dere veldig merkelige og deres fysiske kropp kan oppleve veldig mye stress. Hvis du ikke er i fysisk toppform, kan nervesystemet ditt motta stress, og du vil føle deg engstelig og ha hjertebank. Du kan også oppleve panikkanfall, mangel på søvn og vonde drømmer, siden din dype bevissthet forsøker å forbinde seg med det Kollektives dype bevissthet på denne Tidslinjen.
Du kan også føle det som om du er på "feil sted", eller at du er sammen med feil mennesker, eller at du på en eller annen måte ikke "passer" inn i denne virkeligheten lenger. Alt ser kanskje ut som før, men det "føles" annerledes.
Din Fysiske og Emosjonelle Kropp forsøker kanskje å bearbeide det intense stresset ved å ta Kvantesprang mellom (over) Tidslinjer i en fysisk beholder. Det er dette vi kaller ETL effekten, Etter Tidslinje—Sprang Lidelse (Belastning) (engelskPTD: Post Timeline-Jump Distress).
Jordstøtte Team and ETL
Høyt Elskede Familie av Lys, dere har ankommet denne Tidslinjen for å være de Bevisste Skaperne av den Nye Virkeligheten, og for å forankre Diamantlysets og Diamantkodenes Kreative Kraft.
Denne prosessens Kraft vil stråle utgående og inn i alle Tidslinjene til Jordvirkeligheten, og bringe dem i Harmoni og Balanse med hverandre.
Høyt Elskede Krigere av Lys, hvis du føler deg fortapt og desorientert etter spranget ditt, vit at det er et enormt Støtteteam med Englelysvesener for hånden, til å veilede og støtte deg og bringe deg tilbake i balanse. 
Hvil om du trenger det. Det er tid for ditt Nye Arbeid og for at de Nye Menneskene som du vil arbeide sammen med skal finne deg. Dine "Team" forsamler seg med nye prosjekter og nye ideer for den neste fasen av arbeidet.
Husk alltid å gjøre bruk av Diamantlyset i deres Hjerter, og å føle og arbeide med Guddommelig Kjærlighet og Medfølelse som strømmer gjennom Diamantlyset. Vit at Jorden støtter deg og åpner en vei for deg i denne Nye Virkeligheten. Naturen støtter deg. Alt er vel!
Diamantkoder: Retningslinjer for den Nye Virkeligheten
Høyt Elskede Lyskrigere, her vil vi sammenfatte informasjonen gitt i "Diamantkodene", for å hjelpe deg til å bringe kroppen din tilbake i balanse.

1. Fysisk Nivå: Her er det viktig å JORDE deg og forankre deg i Jorden i denne nye Tidslinjen. Dette ber deg om å forbinde deg med Jorden, å forbinde deg med naturen og din fysiske virkelighet gjennom sunt kosthold og regelmessig fysisk trening og bevegelse. Mediter og Be i naturen, og forbind deg med Devaer og Elementalenergier som vil hjelpe deg på din reise.
2. Emosjonelt Nivå: Husk å forbli i en tilstand av Emosjonell Balanse, og å være sentrert og Rolig. Ikke tillat deg å la deg trekkes inn i emosjonelle dramaer, siden dette vil legge mer press på nervesystemet ditt.
3. Mentalt Nivå: Forbli optimistisk og positiv, ikke tillat sinne, engstelse og depresjon å etablere seg. Dette vil holde deg på en lav frekvens og du vil streve for å høyne frekvensen og finne dine nye team.
4. Medfølelse og Kjærlighet: Disse er Diamantlysets sentrale frekvenser, så husk å fokusere inn i ditt Hjerte som senteret for Balanse, og la deg flyte med energiene av Kjærlighet og Medfølelse. Dette vil umiddelbart tillate deg å begynne å høyne frekvensen din og hjelpe alle dem rundt deg.
5. Sjel/Kropp Forbindelse: Husk at som et Oppvåknet Vesen, er din fysiske kropp et redskap for din Sjel og Ånd. Bruk din fysiske kropp til å uttrykke din Ånd og Sjel i Verden. Husk at som en representant for den Kosmiske Kristus-energien, er du et "Lys for Verden".
6. Du er et Åndelig Vesen ... en Menneskelig Engel: Husk å alltid stille deg på side med denne Sannheten. Forsøk å se det Større Bildet til enhver tid!
NYT EVENTYRET!

                                             Oversatt av Solfrid SolEra

Ingen kommentarer: