fredag 1. april 2016

Litt energiforklaring!

Mars var en svært intens måned, med to solformørkelser - vårjevndøgn - to kometer og påske.  Dette var slutten på krigen på astralplanet!, sier Mahala  Denne krigen har pågått i evigheter og er endelig nå avsluttet!  Vi er nå ute av 4D og trenger forankring i 5D.  Siste kampen som skjer på Jorda. 

Kort etter vårjevndøgn ble Brussel angrepet av terrorister.  Månen var nøyaktig over Brussel da angrepet skjedde 23. mars - fullmåne - 3 grader Vekt.  Dette er opplysninger fra Mahala.  Kaoset på Jorda vil bli sterkere når vi beveger oss gjennom sommeren - om vi ikke greier å endre dette med tanken!  

Det vil bli klimaks enten i september eller oktober 2016.  For noen dager siden var det angrep i Pakistan - og mars var over Pakistan akkurat da!  Nå er det på tide å holde seg i 5D!   Mars tilsier vold, brann og med Uranus blir det eksplosjoner og revolusjonære handlinger.  

Uranus forårsaket mye skade, det viste stormen som gikk på tvers av USA nettopp. Pluto styrer transformasjon og dens energi tar bort mange strukturer nå - blant annet regjeringer.  Den nye måneden vil utløse mye aktivitet.  

Det blir en spennende måned å observere.  Områder styrt av Vær og Vekt er Alaska hvor et vulkanutbrudd nettopp pågår.  Det andre området er Europa - inkludert Vatikanet. Legger ved en bønn fra Hawaii - den holder negativ energi borte; Ho’oponopono  (fra Hawaii).
Posted on  by 

Tukáte

Ingen kommentarer: