søndag 10. april 2016

Kaos anno 2016

Det at noe fløyker seg til i denne tida, det skyldes Oppstigninga.  Det har lett for å bli kaos i en slik tid hvor alle tar av fra Jorda for å dra til 5D!  De ‘Mørke’ forstår nå at de har mistet kontrollen - og blir frustrert av det.  De kan ikke lenger bare diktere en verdenskrig!  Til slutt vil alle væpnede konflikter kun være at svakt minne.  Perioden som kommer etterpå vil være en vekstperiode.  Den Nye Jorda tar form og en stor Galaktic Age Begins.  

Messages from Spirit by Mike Quinsy

Tukáte

Ingen kommentarer: