fredag 15. april 2016

Fordommenes tid er forbi !

Nå holder Lyset på å innta plassene der det tidligere var Mørket som opererte.  De 'mørke' får heller ikke solgt løgnene sin like glatt som de har gjort i lang, lang tid nå. Det har vært sterk motstand mot Lyset, men en gang må Mørket gi seg og det er tydelig nå at nedturen har startet for fullt.  Veldig bra.  Det spørs bare om dette vil foregå i det tempoet som et satt.  Mange av de Mørke har vært nødt til å forlate sine stillinger allerede og resten står for tur.  

Ikke én av dem skal bli igjen - alle skal ut!   Mulighetene for å komme seg unna, har de ikke lenger.  Lyset skal behandle alle som likeverdige, så alle som måtte ha fordommer i retning noen vet at dette ikke aksepteres.  Det er faktisk som om alle Lysets medlemmer nå er samlet på det samme springbrettet for å sprette hele hopen opp til riktig dimensjon.  God tur og godt hopp!  Tida er spennende og optimistisk.

Når perspektivene endres endres også dimensjonen.  Vi gikk ned i de lavere vibrasjoner med en viss lovnad og at så snart vi ville gjøre framskritt - ville vi få hjelp. Sjøl om det for oss ser ut som stagnasjon noen ganger, så er det likevel framskritt som skjer med oss - det er bare ikke så enkelt for oss å se dette.  Vi har alltid hatt våre nedturer samtidig som oppturene har florert.  Det er uunngåelig med framskritt for jo mer vi erfarer og forstår, jo mer bevegelighet blir det oppover.  

All uro og kaos i denne bevegelsen vår opp i vibrasjonene, merkes fordi kloden kvitter seg med forurensning og etterladenskaper på samme tid.  De Mørke og deres forsøk på å ta over Lysets verden har avlet mye avfall som vi må avlaste vår verden med. Politisk vil det også bli gjennomført store endringer.  De som eventuelt har oppført seg uetisk i det politiske vervet sitt, vil nok måtte overgi plassen sin til en annen. Falskhet tjener ingen - det vil bli slått ned på alt som ikke passer inn.  

Tukáte

Ingen kommentarer: