fredag 1. april 2016

"Hva er en Lightbody?”

Det er Lyskroppen som holder oss i live - den samvirker med 5D og utover.  Det er vårt fysiske hjerte og vår fysiske hjerne som styrer den fysiske kroppen.  Ved meditasjon er det mulig å få kontakt med vår Gamma bølgebevissthet, og vi kan oppleve 'å være i Lyskroppen’.  Vi tok denne spesielle inkarnasjonen helt frivillig, da vi visste at Gaia hadde muligheter for å nå 5D.  Vi tok et jordfartøy ut fra tanken om å bistå med Planetary Ascension - tilbake til den medfødte Lightbody - dette var planlagt før inkarnasjonen denne gangen.

Den evolusjonære syklus gjorde menneskene til den "dominerende arten” på planeten Jorda. Om det var noen som haiket ut fra egoistiske intensjoner for å få makten over andres bevissthetstilstander - så har de i ettertid blitt brutt.  Denne mekanismen har sterkt forsinket Gaia’s oppstigning.  Ingen skal ha makt over andre medlemmer av menneskeheten!  Dette ‘dårlige eplet’ fikk altså ikke ødelegge for resten av ‘gjengen’.


Forrvirringen tiltar når tida setter opp farten så kraftig, og menneskene får avsmak for det som er bundet av sekvensiell tid - det blir stadig mer krevende og selv kjedelig.  Plikter som krever ansvar og påpassing oppleves i økende grad som langtekkelige.  Hyppige ‘dagdrømmer’ fra en annen virkelighet er utenfor vårt bevisste minne.  Forståelsen for å oppleve hele virkeligheten som ‘levende’,  skaper også større sans for dyrs rettigheter, økologi og "tilbake til naturen.”


Flerdimensjonale opplevelser kommer på netthinna, ikke bare i meditasjon, men også i dagliglivet.  Oppfatninger ekspanderer utover det som er ‘bare fysisk’.  Klarsyntheten hører til interdimensjonal kommunikasjon, klarsynet ser høyere dimensjonale vesener og situasjons-realiteter.  Høyere   frekvenser av virkeligheten føles fysisk. Dette er interdimensjonale evner som blir stadig mer vanlig.  Mengden av mennesker som våkner opp øker stadig og det samme gjør dokumentasjonen på fenomenet, sier The Arcturians.


Tukáte

Ingen kommentarer: