søndag 3. april 2016

Ny Tid Ny Start Ny Virkelighet

Mars, Pluto og Merkur snur alle tre retrograd i Vekt, med det resultat at vi blir pålagt å favorisere det innoverskuende i systemet vårt.  Vi blir altså pålagt å gjennomgå, samt å revidere planer og mål.  Våre tre planeter - Merkur, Jupiter og Pluto tillater oss å gå både høyt og lavt for en mer jordisk og virkelig tilnærming. 

Det står radikale endringer, sammenbrudd og gjennombrudd for tur, samt ekstra kraft og potens blir tillagt av en supermåne som også vil være med i dette bildet.  Det er best å handle de to første ukene i denne måneden. I begynnelsen av april dukker altså nymånen opp i Væren - som tegn på ny tid og ny start.


Fra midten av måneden snur Mars retrograd i Skytten og neste dag snur Pluto retrograd i Steinbukken.  En gang hvert annet år blir det lagt vekt på å gjennomgå viktige tro- og mål-spørsmål.  Det er på tide at vi forplikter oss til å leve våre visjoner på en autentisk måte og åpne for endringer i prioriteringer.

Les videre; Posted on  by 

Ingen kommentarer: