onsdag 6. april 2016

Sheldan Nidle - april 2016

Fortsatt arbeides det for å opprettholde kaos i verden, men vi kan visualisere motstandsdyktighet.  Det arbeides med overflatepolitikk på Jordas seks store kontinenter som etterhvert vil forene alle folk.  Nå vil en lys framtid snart dukke opp, med framveksten av nye bank- og finanssystemer.  De ‘Mørke’  ville gjerne sett en krig nå, men det blir det ikke noe av. Om kort tid vil en ny virkelighet være klar til manifestasjon - overgangen til full bevissthet!   Se her:  Update for Apr. 5, 2016

Ingen kommentarer: