mandag 18. april 2016

De logiske!

Hold dere fast - de logiske blir sett på som begrenset.  Så 
stor forskjell er det altså på den verden vi kommer fra og den
verden vi skal dra til.  De logiske er ute av stand til å se det som
er rett foran dem, heter det.  


De kan helt sikkert ikke vente seg noe bedre enn dette - de logiske!
De vil kanskje heller ikke være i stand til å akseptere skiftet,  de vil
rett og slett ikke tro det er mulig!  


Så vet vi det!  Siden de som er logisk er så sikker i sin sak,  så vil
de heller ikke oppfatte verken den fjerde eller den femte
dimensjonen. 


De vil ikke merke endringen som er igang fordi deres begrensede
oppfatninger skal skille dem fra den nye virkeligheten.  De er fanget i
en frykt om at hvis de overgir seg totalt til sin indre veiledning,  så vil
de miste alt. 


Så de andre vil være riktig, mens ‘de' vil miste alt de har “jobbet så
hardt for å oppnå”,  tenker de.  Lyskroppen svarer den fysiske kroppen
ved å fortelle at det er akkurat denne frykten som har blokkert bevegelsen
framover. 


Siden vi er med i grupper som skal hjelpe Gaia på hennes
vei ‘oppover’ må vi lytte til den indre stemmen og overse logikken som
Egoet stiller opp med.  


Påkall Lyskroppen og behandle Frykten med respekt så den blir glad
for friheten heller enn å frykte den.  Det å være del av ei gruppe betyr
ikke passivitet.  Hopp i det!


Tvil bremser hele oppstigninga,  så hvis én holder igjen vil det holde
igjen hele gruppa.  Frykten var også tilstede den gangen vi stupte ned
i 3D,  men det var bestemt og vi hoppet i det.  


Nå skal vi ha friheten tilbake!  Et tilbakeblikk på dette livet vil synes som
om det er langt,  men om vi ser på tida fra det første livet på Jorda og fram
til idag,  vil den tida vi har igjen i de lavere dimensjoner synes veldig kort.


Utdrag fra;  I AM YOUR LIGHTBODY - Through Suzanne Lie

Tukáte
  

Ingen kommentarer: