tirsdag 19. april 2016

The Beacons of Light - Stepping out of Reaction - April 2016

Nå utvikler vi oss raskere enn vi har gjort tidligere og raskere enn vi trodde
var mulig!  Dette fører til at vi nå begynner å se alt fra et helt annet
perspektiv.  Fem skritt fram og ett tilbake kan være et godt bilde på det
som skjer nå.


Vi forankrer et nytt lys og på den måten hjelper vi den kollektive
massen med å forme et nytt nivå av bevissthet.  Nå er det en tredjedel
mer lys i forhold til før 12 12 2012, dette viser altså den videre utvikling
av Menneskeheten.


Cellene i kroppen har gjort en stor justering.  Det er årsaken til at vi har kjent
det som om kroppen er blitt drenert, for den beveger seg også med stor hastighet.
Et nytt rutenett er blitt dannet, og har spredt seg i bestemte deler av verden. 


Menneskeheten har delt seg i to grupper som er klare motsetninger, den ene
går framover med kjærlighet, mens den andre beveger seg fram med frykt.
En av dem er riktig og en er feil - hvilken som er hva må menneskene avgjøre. 


Motsetningen til kjærlighet er ikke hat - det er frykt.  Når du forstår dette kan du
velge din side.  Dette er altså ikke en kamp, men gjelder mer en integrering.
Dette er en enorm utvikling av Menneskeheten som ikke er så godt synlig ennå.


  
Tukáte

Ingen kommentarer: