lørdag 2. april 2016

Opp Opp Opp !

Mike Quinsey, forteller oss denne gangen at vi er 50 år for seint ute med vår oppstigning / forståelse.  OK - vi kommer altså seint, men helt sikkert godt, mener vi sjøl!  Stadig flere Lysvesener kommer nærmere Jorda, får vi vite.  De kommer oss imøte, rett og slett.  Herlig! Noen av dem vil delta sammen med oss på vår opptur - som er et historisk hopp i bevissthet. Altså forståelse!  De er sikkert slike som snakker med oss om alt mulig, forteller oss hvordan vi skal tenke, sjøl om vi kan å tenke, så er det alltid noe nytt å lære.

Takket være Iliuka som jevnt og trutt har deltatt i Råd i mange, mange år nå for å skolere så mange som mulig, så godt som mulig, så er det lettere å forstå dette som skal skje i denne tida. Vi vet at mange har hatt problemer med å fatte hva denne Oppvåkninga dreier seg om - tenke kan vi jo og forstå kan vi også, skoler har vi gått på for å bli utlært i det som er obligatorisk for en utgave av denne menneskearten som går igjennom denne prosessen, så hva er det som står på?  


Unnskyld - ikke være kjepphøy - alle er vi rundt omkring for å hjelpe og styre den som synes verden er ganske tåkelagt akkurat på dette oppvåkningsområdet.  Mange ganger er det plent umulig å forstå i det hele tatt - ordene flyter plutselig - tåka letter ikke, men legger seg dypere og vi kjenner gufset av den i nakken. Under slike omstendigheter er det ikke lett å finne hele sitt legeme samtidig som det skal strammes opp til å ta imot kunnskap. Dørene er stengt - kommer ikke igjennom.


Det er bare å bruke tåkeluren - alle engler og guider av alle slag er rundt oss for å hjelpe, veilede og turnere - så denne 'utfarten' blir den viktigste vi noen sinne har tatt - den vil aldri gå i glemmeboka.  Den vil alltid være dét kroneksempelet som blir gjenfortalt og gjenfortalt som akkurat dét.  Turen vil alltid leve i hukommelsen.  Vi klatrer i leideren og blir stadig mer oppvakt - det vil si vi forstår og vi vet og vi kan plutselig en mengde uten at det har ligget inne i oss til modning i mange år. Nettopp kommet og blir forstått med en gang … !


De massive endringene som kommer fra alle kanter nå i denne tida har som oppgave å drive oss inn i New Age, sier Michael Quinsey.  Vi er som en bøling med kyr - vi drives inn der gresset er grønnest!  I framtida en gang vil vi bli geleidet til vår Star Family som også har noe å lære oss og vi henger på, vi er like oppsatt hele tida på å lære noe nytt.  Det aller nyeste er at vi kommer med en kropp også - det har vel ikke skjedd før?  Nå skal kropper også foredles og bli nyttige fartøy i de tynnere luftlag.  
Tukáte

Ingen kommentarer: