onsdag 30. mars 2016

Hvordan går det med Oppvåknings-prosessen?

Den går framover - en liten forsinkelse ble det rundt påsketider, men ellers går alt etter planen. Nå har vi en lek ala 'katten og musa’, sier Sheldan Nidle, og tenker på den måten oligarkene tér seg på - hvordan de ignorerer inngåtte avtaler bl.a.  Dette reflekteres i skepsisen som blir vist og den merkelige måten midlene er blitt flyttet de siste ukene. I alle fall får dere til slutt de første midlene og ser oppløsningen av herskerne som komponerer sine mange defacto regimer. La det bli kjent at falske flagg både i Paris og Brussel er bare gatewayer som brukes av Mørket for å vise at dens dager av manipulerende metoder ikke er over. Så lenge regelen for deres marionette-regjeringer består, kan du vente enda flere forsøk på skremsler. Heldigvis er The New American Republic foreslått av NESARA ganske nær ved å bli realisert, men det er fortsatt noen få floker igjen å trene på før et sterkere sett av avtaler er på plass. Den mørke kabalen er som et innesperret dyr hvor det stadig vekk er bruk for overlevelsesstrategier. ISIS er et verktøy.

Støtten kommer fra forsiktig finansiering av den hemmelige regjeringen, og den bruker spesialtrente leiesoldater til å undervise styrkene i irregulær krigførings-taktikk. Det har etablerte "celler", lik de som ble brukt i tidligere kriger mot franskmennene i Algerie i 1950, og brukt i andre geriljakriger siden den gang. De samme strategiene blir ansett for å være virksomme for det nåværende militante urfolket i Midtøsten. Det de gjør er å skape en del frustrasjon som har eksistert i all tid i Vesten. Dette settet med pågående irritasjon, samt skjebnen til millioner av islamske innvandrere i Europa, må nå tas opp på riktig måte. Dette er problemer som krever vedtak av Lys og nytt styresett.  Problemene har gjort mange mennesker slitne av de løpende shenanigans av mørket og dets marionetter. Når den nye ledelsen snart er etablert vil mange be om nye sett av Lysets mange representanter. Disse programmene er forutbestemt til å løse det godkjente og, om nødvendig, støtte det. NESARA handler om å skape en ny verden basert på fred, velstand og tillit. 

Vi er klar over hva som skjedde når "post-Anchara”-eraen begynte i denne galaksen for et par tiår siden. Vi har tenkt å fortsette å råde deg til å forberede dette riket på den første kontakten. Den mørke kabalen er en rekke organisasjoner og mennesker som dypt ønsker å opprettholde sine "splitt og hersk”-strategier. Når lyset er slått av, vil de skammelige enkeltpersoner bli isolert og deres mørke etater oppløst. Husk at dere er alle ett, og at himmelen elsker dere! Vi vil sette igang det siste framstøtet mot full bevissthet. Denne overgangen krever at du bruker din medfødte visdom til å endre virkeligheten til det bedre. Du ønsker inderlig å nyte den globale velstanden til å komme sammen for å vise hvordan Gaias voksende bevissthet har endret måten du ser henne og hennes mange ulike habitater på. Endre hvordan Gaias klima, hav, atmosfære og land blir utnyttet av Mørket.  Bruk dine evner til å få Riket i balanse igjen, samt å klarere dette overflate-riket med den vidunderlige lærdom av Masters og for retur av dine søskenbarn, Agarthans. 

Endelig er det å be våre mentorer som skal klarere for den store overgangen til full bevissthet. Du er virkelig velsignet! Se denne tiden som det endelige kaos før det nye riket er en realitet! Velsignelser og glede! Vi er dine oppstegne mestere! Det er tider i menneskehetens lange historie når vendepunkter av stor betydning oppnåes. Denne gangen er virkelig en av dem! Det er ikke ofte når de som så ubarmhjertig lager bråk usentimentalt drives bort. Dette er en slik tid, og det har latt vente på seg. Du sitter helt på kanten av denne tiden å bekymrer deg for hvor lenge det vil ta. Dette er nå slutt! Du fortjener bedre! Vi husker, når du var i dødelig menneskelig form og vi så studenter plutselig ble dyttet vekk fra oss med "De I vet."  Vi kan se hvordan denne uforsiktighet ved den mørke påvirket oss alle. Vi forstår de fjerne hendelser så vel som det store bildet. Masters vi gjør hva vi kan for å endre dette bildet og gi deg velstand, fred og kjærlighet. 

Denne operasjonen kan ta tid da den vanligvis trenger endring. Vårt felles prosjekt er å se dette utført, la oss derfor sammen se for oss dette riket manifestert helt klart i våre hjerter. Deretter kan det bli ekte. Bruk denne tiden nå når midler begynner å komme for å være på linje med oss ​​når du gjør de daglige seremoniene. La vår felles bønn og meditasjon skape en ny verden. Dere, mine kjære dyrebare, har lidd altfor lenge. Det er tid til å springe fram for å smi et åndelig partnerskap som kan hjelpe slike visjoner. Sammen kan vi sikre at hendelsene er den sanne begynnelsen på en Age of Light. Som en enhet av kjærlighet og lys kan vi forandre denne verden! Mye er i ferd med å komme deg til unnsetning! Dette riket har sett Mørkt ansvarlig for nesten 13 årtusener. Det var på denne tiden at Anunnaki første gang reiste med deg. Disse mørke tyranner har siden forvandlet alt, og nå er det deres lakeier som kastet sine dystre skygger over deg. 

Nå er tabellene klar til å snu og du viser dem hvordan guddommelig nåde operere. Lær av dette og søk det guddommelige Ene i oss alle!  Denne serien av leksjoner er å vise din indre styrke og din store kjærlighet i ett! Denne banen er gitt deg - et sjeldent valg av himmelen. Alt det som indikerer og frustrerer deg er de endelige illusjonene i denne merkelige fysiske virkeligheten. Tror ikke at rikdom i seg selv kan virkelig endre denne illusjonen. Lær visdom og bruke det i alt. Forstå hvordan universet og denne virkeligheten operere. Dette enkle sett med leksjoner kan ta deg langt. Vær alltid klar til å lære visdom for best mulig å bruke det. Hosianna! Hosianna! I dag, som vanlig, vi fortsatte våre ukentlige rapporter. Mye som nevnt at isen smelter! Ikke mist motet som hendelsene er forming og mye mirakuløst er klart til å manifestere. Dette er sikkert en tid av underverker! Vit, kjære, at de utallige Supply og endeløse Prosperity of Heaven er faktisk ditt! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirian for Be One! Og Være i Joy!)

Tukáte
Inspirert av Sheldan Nidle

Ingen kommentarer: