søndag 17. april 2016

Hvorfor uro før New Age?

Det er reultatet av at vi går fra den gamle rotete verden og inn til den 
Nye ryddige!  De som på ingen måte greier å leve i de nye frekvensene,
blir transportert til en annen “Jord”.  De føler seg dessverre ikke heime i
frekvenser som er høyere enn det de har.  Politiske endringer er også
nødvendige i denne tida, og det er mye som skjer bak kulissene! 


Det er så mye vi oppdager til daglig - jeg hoppet i stolen her en dag da
jeg satt og leste en artikkel og stoppet ved en setning som jeg ønsket
skulle vært skrevet annerledes. Plutselig ‘roter’ setningen rundt med alle
bokstavene og ble rettet opp etter mitt ønske! Spør om jeg måpte!  Jeg vet 
og kjenner at leseren ikke tror det jeg skriver her, men sant er det likevel!


Tukáte

Ingen kommentarer: