tirsdag 26. april 2016

Sjølstendighet !

En ny verden holder på å utfolde seg i kulissene helt uten at vi merker det. Personlig synes jeg alt virker ‘gammelt og vant’ utenfor meg, men det har det gjort så lenge nå. Ikke noe nytt verken å se eller høre! Det er nok i det indre det foregår, der stiger bevisstheten til nye høyder og vi mottar ny kunnskap hver dag. En australsk mann forteller at han har brutt ut av standard-prosedyre-samfunnet, og ser nå verden fra et helt annet perspektiv. 

For å rette opp det jeg nettopp sa, så skjer det utvikling både på det indre og det ytre planet samtidig.
 
Lenge har det skjedd en ny bevegelse i det gamle arbeidslivet. Hva har denne endringen dreid seg om?  Jo, folk er gått lei!  Med hånden på hjertet, så kan vi sikkert alle sammen fortelle om øyeblikk hvor vi ikke holdt ut lenger, men måtte bare finne på noe for å komme oss ut porten og vekk fra arbeidet!  Vi visste ikke sjøl hva som gikk av oss, men dette var sterke krefter som dro og trakk.  Kan vi si det slik at vi er våre grenser?  Blir det riktig?  Grensene er ikke lenger utenfor oss, grensene er i kroppen! Tenk nytt!

Når vi har grensene i kroppen da må vi høre på kroppen på en langt annen måte og med større lydighet enn vi har gjort. Tidens tann har tæret på oss og kroppen vår, og den har satt ned foten!  Vi kan se rundt oss og vi ser folk som sier de er utbrent, de er utslitt, de er utkjørt, de er helt ferdig. Små barn til og med, er helt utslitte mens de er små! Store og små blir utslitt av å leve! Sånn kjennes det! Vi greier ikke livet mer!  Vi må legge om alle rutinene våre når grensene er i kroppen - det er den store forskjellen.

Vi er ikke så mange, men likevel fjerner vi oss fra hverandre på mange måter. Skyldes denne utviklinga Internett?  Hvert individ sin datamaskin. Hvordan har det påvirket prosessen?  Internett har gitt oss kontrollen over våre liv igjen på mange vis.  Vi er ikke lenger prisgitt andre, vi tar tilbake kontrollen over livet.  Vi kommer sammen med resten av verden, men vi bestemmer sjøl hva vi skal tenke, hva vi skal gjøre, osv. Det er våre liv det er snakk om - vi vil ikke bli diktert. Vi vil ikke bli fortalt hva vi skal tenke eller tro.

Tukáte

Ingen kommentarer: