mandag 18. april 2016

DU er der hvor din oppmerksomhet er!

Fordi vi er ett med vår oppmerksomhet går vi varm om vi prøver å
dytte 5D-bevissthet inn i en 3D kropp.  Det oppstår dissonans i
kroppen om 5D bevisst går igjennom 3D.


Er LYSET vårt svakt, kan mange av våre svakheter skjule seg i de
mørke krokene, men når bevisstheten utvides vokser også Lyset.
Med åpenheten følger sårbarheten.  


Vi må være tålmodog med oss sjøl, for den prosessen som starter
her er langt utover det vi kan be om.  I denne tida kan vi, som nevnt,
kjenne en intens varme i kroppen. 


Når 5D-selvet er den eneste skaperen av livet vårt er vi så løsrevet
fra belønning og straff fra 3D,  så ekstern korrupsjon ikke lenger vil
være et problem.


Vi har ventet i mange liv på denne muligheten, så nå kan vi nyte den
fullt ut.  Vi kan ha stor kosmiske opplevelser i våken tilstand og på
bevisste måter.  


Lyskroppen vil veilede oss for hvert trinn vi tar, så beskjeden er; slapp
av å overgi all frykt.  Vi er ett.  Jeg er deg og du er meg.  Vi er et
individuelt skaperverk i en kosmisk Sjø av ENHET.  


Tukáte

Ingen kommentarer: