fredag 1. juli 2011

Kundaliniens inntog!

Talyaa Liera
Polaris Rising
http://www.polarisrising.com/


Nå skjer det enda mer intens virksomhet både under og over overflaten, politisk som forøvrig. Helheten blir mer hjertesentrert, dette i sterk kontrast til det som daglig skjer i det ytre. Det er kundalini-energien som er pådriveren til intensiveringen nå. Den skal opp og fram. Vi snakker om kraften som kan flytte fjell, så den lar seg nok ikke spøke med om den sjøl ikke vil.

I det indre fører det til 'Oppvåkning' i store deler av folket, i det ytre viser endringene seg som det vi kaller 'natur-katastrofer'. Og summen av dette er at kollektivets kraft øker tilsvarende.


"Earth Changes

Paralleling the emergence of The Fire Within from deep within your own being will be the emergence of deep fires from within the planet. Look for rumblings and sighings to manifest as earthquake activity (potentially in New Zealand, Chile, and along the Pacific Northwest coasts of Alaska and British Columbia) and volcanic activity (Hawaii, the Cascades, Peru). The fires now waning on the surface of the planet are making way for the manifestation of the planet's Sacred Destiny, one which you are very much a part of. Use this time to vision the planet of your dreams. Connect to the heartbeat of Gaia and ask her about her desires. Use this time also to lend strength to the global visioning process now taking place.

Affirmation: I AM able to move mountains."

Ingen kommentarer: