søndag 31. juli 2011

El Morya og Suzan Caroll

Message From El Morya
31 July 2011
Channeler: Suzan Caroll Ph.D


Suzan Caroll kanaliserer El Morya og har fått gledelige opplysninger som jeg vil formidle videre. Det korte referatet jeg gir her er ufullstendig og er bare litt av alt du får vite. Les hele kanaliseringa på adressen under.

Vi er planeten! Slipp absolutt all frykt for at du mangler noe, det er nok til alle! Menneskeheten har nådd den flerdimensjonale bevisstheten. Den fysiske kroppen representerer det planetariske Selvet. Menneskene vokter Landet, mens Hvalene vokter Havet. Det er avlagt ed på at absolutt all 3d-illusjon skal slettes mens vi har jordisk kropp.

Å løsrives fra 3d enda mens vi er i jordisk kropp forenkler prosessen med sletting av alt som er lagret av frykt og mørke. Skumle filmer vet vi ikke er ekte, det samme vet vi nå om 3d. Derfor kan vi beholde kroppen denne gangen og slette 3d-spillet for godt, mens vi forstår prosessen med å høyne bevisstheten.

Innvendig forvandles vi for hvert åndedrag. Når bevisstheten endres, endres også virkeligheten. Kraften øker stadig og derfor må ansvaret øke for å opprettholde den flerdimensjonale virkeligheten. Vi har aldri forlatt 5d - vi spiller 3d-spillet fra 5d! Planen med 3d ble iverksatt lenge før Lemuria og Atlantis! Vi er det siste kapitlet i boka om 3d-Jorda!

Les originalen her:
http://lightworkers.org/spiritual-channeling-ascended-masters-channel

Ingen kommentarer: