mandag 11. juli 2011

Send kjærlighet og lys til vår kollektive energi!

Send et bidrag, stort eller lite, alt monner. Ha hensikten om å sende kjærlighet og lys ut i verden til alle som trenger det, det er 'synkende' menneske-energier over hele verden - i forskjellige situasjoner - alle trenger de kjærlighet og alle trenger de lys! Som kollektiv energi, mottar menneskene dette som et enormt gode som gjør at energien vokser tilsvarende.

Som enkeltpersoner begynner vi å bli modigere og sier sannheten oftere, oss i mellom - det styrker den kollektive tilliten. Ventetida må snart være over etter som 'sidene' balanseres mer, mens vi alle kjenner vår plass og sender kjærlighet og lys så ofte vi kan. Den kollektive optimismen vokser - vi skal løfte i flokk og vi skal greie det. Vi har lenge nok drevet med gjørmebad, nå er det kjærlighet, lys og ren tillit som venter på å utfolde seg i vår ny-oppdagede innsikt.

Hver healing-menneske-tur til Jorda er en prosess for læring, vekst, transformasjon og oppstigning. Våre reiser er forskjellige i perspektiv, akkurat som her på Jorda når vi drar til andre kontinenter. Men - alle reisene til 'Jorda' har et formål som er likt; å overvinne frykt og å hjelpe hverandre med dette. Poenget er altså å ta tilbake sin egen kraft og å få en utvidet innsikt.

Livet på Jorda er basert på hvilket perspektiv vi har når 'billetten' bestilles (husk hele tida, at livet og døden foregår i bevisstheten!) Tror vi at for å bli healet, så må vi igjennom smerter eller smertelige opplevelser, så blir dét vår 'bane' i bevissthetens 'jordeliv'. Vi har fritt valg innenfor denne rammen, så vi kan velge litt under veis - men i store trekk får vi alt som først 'bestilt'.

At det forholder seg slik, er det i det lengste vanskelig for 'jordemenneskene' å innse - det er de 'andre' som har skylden i alt som ikke er bra - og vice versa, mener de fleste! De som ikke vil endre på dette mønsteret, 'bestiller' dermed en ny tur med samme lekse. Prosessen fortsetter bare til alt er på plass - det er hver enkelts valg. God tur!

Ingen kommentarer: