søndag 10. juli 2011

"THE PROCESS OF ASCENSION"

Message from Archangel Michael
LM - 7-2011
Transmitted Through Ronna Herman
"THE PROCESS OF ASCENSION"


Ronna Herman gir informasjon denne gangen, som det er mulig å omsette i praktiske tiltak for å lette hverdagen en smule - om en sliter med mye som ikke har åpenbare 'forklaringer' i hverdagen.

Ronna snakker blant annet om dette; Oppstigning er ikke 'oppstigning' av den fysiske kroppen. Det kan bare være mulig for noen få meget avanserte avatarer, som har åpnet vegen for menneskehetens 'oppstigning' til neste nivå av høyere bevissthet.

Det kan også være interessant å vite; Menneskekroppen opplever fire virkeligheter på en gang - den fysiske, den mentale, den emosjonelle og den astrale. I den fysiske/materielle verden, der kroppen og de fysiske sansene er det viktigste fokus, er det helsetilstanden som avgjør hvor aktive vi kan være. Men det ligger håp i menneskets evner, som kan gjøre oss til et vesen av kraftfull energi gjennom tankene, handlingene og intensjonene. Poenget er bare at vi forstår å bruke evnene på riktig måte.

Videre; Forvandlings-prosessen er sterkt knyttet til giftstoffer, følelsesmessige traumer, dårlige minner og opplevelser som ligger lagret i kroppen. Når alt dette kommer opp til overflaten, skaper det en rekke ubehagelige fysiske symptomer; smerter og verking i forskjellige deler av kroppen, influensa-liknende symptomer, hodepine, forvirring og forbigående hukommelsestap - for å nevne noe.

Hva 'kroppene' angår, så handler det neste nivået av aurafeltet om den emosjonelle kroppen og det astrale planet av bevisstheten. Etter hvert som den fysiske kroppen utvikler seg, blir den i stand til å integrere stadig mer raffinerte frekvensceller av Lys. 4d begynner å smuldre bort, og illusjons-verdenen blir forvrengt og forvirrende. Den religiøse troen svekkes, så du føler deg sårbar og uten veiledning eller retning. Det foregår også en prosess i det åttende chakraet idet det starter med å sende impulser av høyere frekvenser inn i hele chakrasystemet. Dette aktiverer intuitive evner som også inneholder viktig informasjon for bedre forståelse av hvem du virkelig er.

Cellene begynner etter hvert å reagere på lyset som sin viktigste energikilde, og vi legger intuitivt om kostholdet til lettere mat. Den fysiske og emosjonelle kroppen mettes stadig mer av Lyset. De fysiske sansene blir også sterkere av lyset. Menneskene må ikke gi så mye oppmerksomhet til det som virker som kaos og ødeleggelser på Jorda på denne tida, men holde seg sentrert, så lyset kan bli integrert i kroppen og deretter kan det spres ut i verden ved intensjonen om å gjøre det.

Se for mer: http://www.ronnastar.com/latest.html

Ingen kommentarer: