fredag 15. juli 2011

Vi er Opplevelse og Bevegelse

Velger du Lyset eller Skyggen?

Spørsmålet er hvem du lar deg påvirke av - Lyset eller Skyggen - valget er ditt. Når du vet at valget er ditt, så vet du også hvor du skal gå når du skal beklage deg. Det er på tide at alle forstår at ansvaret for det som gjøres og sies tilfaller den som eier de, i ettertid, aggressive følelsene. Alt er nøytral energi i utgangspunktet, helt til vi klistrer på våre egosentrerte forklaringer og lar aggresjonen herje fritt.

Dette er et enkelt valg når du vet at ego ikke hjelper - bare forverrer.

SaLuSa oppfordrer oss til å være ekstra årvåken når vi vurderer nyhetene i denne tida. Det er stor desperasjon blant de som ikke ønsker, at vi skal bli opplyste og forstå hva som egentlig skjer rundt oss. Det var så mye enklere for 'bakmennene' den gangen vi alle var 'nyttige idioter'. Det er vår plikt å se gjennom skylaget, se Sannheten, ikke løgnen.

Vi skal ha mot til å uttrykke Sannheten - slik også høyere vibrasjoner anbefaler.

Modige sjeler har alltid fått motstand fra de som vil ha løgnen i førersetet. Men nå ser vi den maskuline energien tusler ned fra taburettene - duknakket og avslørt. Nå er det deres tur til å bøye nakken. Tida med ubegrenset makt over andre er over. Nå er det Lyset som gjelder og i Lyset er alle likestilte.

Lyset har mot til å tenke store tanker. Tenk dem!

La det sige inn at du kan skape det du vil med Tanken. Forstå at en Tanke er viktig; den kan bygge Opp og den kan rive Ned. En tanke er et enormt kraftig redskap. I det øyeblikk mennesker blir mer bevisst rundt spørsmålet hva tankene virkelig Er - da begynner mye å skje. Prøv det! Forstå at du skal gjenvinne den styrken du har begravd. Vi er ikke Steinstøtter av frykt og forvirring.

Vi er Opplevelse og Bevegelse.

Ingen kommentarer: