onsdag 6. juli 2011

Hvorfor ikke velge å leve evig?

Vi er ikke designet til å leve bare i ca. 80 år, for deretter å måtte krype til korset - eller graven! Nei, vi er egentlig evigvarende, men det er kanskje vanskelig å få dette til i et 3d-format. 3d er litt vel spesiell hva treghet angår, som vi vet. Det er ikke noe anti-materie å spille på i en ren 3d-verden, men kanskje importeres det (vi blir bevisste) om det etter hvert. Vi har 90 prosent kvante-energi som dekker samtlige DNA i kroppen, det er fullt mulig å sette fokus der. Ikke bruk bare de knøttsmå prosentene (3,5) som holder lineær bevissthet.

Det er fritt fram å teste ut kvante-energien!

Det er ikke så lenge siden Bibelen ble diktet sammen. På den tida ble profeter og mestere flere hundre år gamle, så hvorfor ikke la det skje igjen? For noen tusen år siden levde vi som lemuriske - i Bevisstheten - lenge ... Det spiller ingen rolle hvilke navn vi bruker - Lemuria eller noe annet - for å navigere i dette terrenget. Det handler om Bevissthet - og kun det! Vi lever Evig - og kun det. Noe annet er drøm!

Vi tuller og tøyser og leker med ord, enn så lenge. Vi skal forstå oss ut av 3d igjen - dette bevissthetsnivået som vi forsto oss inn i som biologiske vesener i dyreriket. Vi trodde på løgnene vi fikk servert! Nå forlater vi dyreriket.

Som krystalliserte er mulighetene legio, det er kun avhengig av vår evne til å forstå - hurtig eller tregt. Valget er vårt. Den Bevisste energien har vi. De Bevisste tankene kan vi tenke. Vi må velge det! Alt er nøytralt rundt oss til vi tar det i bruk. Til og med andres meninger - er nøytrale - helt til vi velger å tolke dem. Velvillig eller aggressivt? Valget er vårt. Kvante-faktor eller Aggresjons-faktor? Bare velg! Vi og Jorda slipper å 'vri' oss i smerte, hvis vi velger å forstå alt som lar seg forstå!

Nå smykker vi innsiden med krystallene som vi før hengte på utsiden!

Velger du den gamle Bevisstheten eller den Nye - som ikke tar livet av deg?

Ingen kommentarer: