onsdag 20. juli 2011

"Why We Feel So Tired So Often"

"Why We Feel So Tired So Often"
19 July 2011
Channeler: Celia Fenn

http://www.starchildglobal.com/starchild/tiredspan.html


Kort oversikt over medlingen fra Celia Fenn:

'Oppvåkninga' er en hard prosess for mange, de føler seg utmattet og trøtt og vil sove mye. Det er de to mest dominerende symptomene, sier Michael. Så hvorfor skjer dette? Erkeengelen Michael forklarer at det er tre forskjellige prosesser som gir slike utslag.

*Emotional Body Clearing
*De-toxification of the Physical and Subtle Bodies
*Full Multi-Dimensional Consciousness


Først går vi igjennom intense følelsesmessige svingninger. Kroppen er nødt til å justere seg til de nye energiene og det følger det ubehag med. Det ryddes i både psyke og underbevissthet - gamle mønstre av alle slag skal bort. Intensisteten avhenger naturlig nok av hvor mye arbeid som må gjøres - er det gamle traumer som har ligget i underbevisstheten, kan dette føre til angstanfall m.m., som igjen pisker opp frykt. Alle har et 'indre barn' som skal hjelpes og trygges i denne tida.

Prosessen med rensing og 'avgifting' av kroppen og auraen, fører med seg store belastninger på kroppens indre organer, som nyrer og lever. Avgifting av nyrer kan eksempelvis gi poser under øynene. Fordøyelsesbesvær, halsbrann og oppblåsthet kan være tegn på at leveren er stresset. I tillegg er det mange som opplever smerter i leddene (det er karakteristisk), etter som overflødig syre skal bort. Mange kjenner seg trøtt og har hodepine - alt er symptomer på 'avrusing'. Det er derfor det er nødvendig å drikke mye klart, rent vann og ha et sunt kosthold så langt det er mulig.

Målet er full multidimensjonell bevissthet (du tar inn alle dimensjonene på én gang - etter hvert lærer vi å sortere.) Dette er den mest spennende delen - den skjer gjennom hele prosessen hvor vi flyter fram og tilbake hele tida. Bevisstheten ekspanderer på denne måten og kroppen lærer seg suksessivt hvordan den skal forholde seg i den nye tilstanden. Dimensjonene er hjernebølger med varierende frekvenser;

Beta - vanlig våken bevissthet
Alfa - lett meditativ tilstand
Theta - dyp meditativ tilstand
Delta - hvilemodus eller dyp hypnose-tilstand
Gamma - raske øyebevegelser eller dyp søvn / hypnose-tilstand, hvor operasjoner kan utføres uten smerte.

Å være i Tre-dimensjonell (3d) tilstand er når vi fungerer i Beta-serien og flyter inn i Alfa - i kreativ tilstand eller når vi ber. Å være i Fem-dimensjonell (5d) tilstand betyr å flyte mellom Beta / Alfa / Theta i vanlig våken tilstand.

Multidimensjonell bevissthet er altså at vi i Våken tilstand 'vaker' med hjernebølgene - opp og ned i frekvenslagene. Dette er det som gjør at vi blir så utmattet (fatigue.) Kroppen har vært vant til Theta som dyp avslapping, eller sove-tilstanden. Når du da er i Theta, så blir den knappen slått på og det er signalet for søvn!

En Seks-dimensjonell (6d) tilstand er opptrening for full Ni-dimensjonell tilstand (9d) som er Kristus-bevissthet (Christ Consciousness). Dette er den treningen som utmatter oss når vi flyter mellom Delta og Gamma i vanlig våken tilstand! Kroppen tror definitivt at den sover! Poenget er å lære å bevege seg mellom tilstandene uten å få panikk eller falle inn i en drømmende tilstand (lettere sagt enn gjort!) De av oss som har holdt på med denne øvelsen i mange år allerede, føler nok at vi er i en drømmeverden like mye som i en våken (derfor er 3d-entusiasmen noe dempet.)

Når denne tilstanden er 'under huden' kommer kreativiteten og miraklene! I den dypeste bevisstheten er det intensjonen utfolder seg og kan endre både tid og materie. Kroppen er altså i ferd med å tilpasse seg et helt ukjent terreng - i fri flyt med hjernebølger og frekvenser.

Det er viktig å være jordet og være bevisst tilstede i kroppen, ingen inntak av narkotiske stoffer eller andre dopende midler, da det forstyrrer den naturlige ekspansjonen av bevisstheten. Lær å skille mellom ekte og uekte søvn-tilstand. Behandle kroppen med forsiktighet og hvile. Å ignorere kroppens behov fører til hyperaktivitet og krasj. Full konsentrasjon og fokus er viktig ved bilkjøring i denne tida. Det skjer mange bilulykker fordi mennesker er uvitende om at hjernen skifter frekvenser nå. Det er ingen grunn til panikk - dette går over når kroppen har gjort arbeidet sitt. Snart er du opplært til å takle de forskjellige frekvensene - ta i bruk den økende kreativiteten, det hjelper. Etter hvert er det mulig å skifte frekvenser med vilje - tegnet på Krystall- eller Kristusbevissthet!

Gå inn her for å lese originalen:
http://www.starchildglobal.com/starchild/tiredspan.html

Ingen kommentarer: