onsdag 6. juli 2011

Jeg undres ...

SaLuSa sier vi er priviligerte som er på Jorda akkurat nå i denne tida - som utfolder seg for oss med overraskelser og innfall vi ikke har forestilt oss.

Jeg er forsåvidt enig med SaLuSa, det er en Ny spenning i bevisstheten nå, en undring det er vanskelig å favne. Jeg undrer på hvilke tanker som bygger seg opp 'bak' bevisstheten, som vi snart skal ta fram og forme i ord. Hvilke ord vil vi da konfronteres med. Og hvordan vil ordene bli tatt i mot. Hva vil de 'gi' oss og hvor vil de 'føre' oss etterpå. Hva forstår vi av det såkalte livet da - som vi ikke har noen aning om nå.

Men hei - lever jeg i øyeblikket når jeg tenker slike tanker? Ja, det er øyeblikks-tanker dette - for meg! De kommer så fort - alle på en gang, og så er de borte igjen. Når de kommer på nytt er de like undrende, men kanskje har de litt mer forståelse - og så er diskusjonen igang.

SaLuSa snakker om at 'de' har stor innflytelse allerede, gjennom sine allierte. Allierte? Men alt er jo frekvenser! Frekvenser med stor innflytelse over andre frekvenser? Er det frekvenser som skal bearbeides og endres, så menneske-Jeget mitt skal få mer stoff til å undres?

SaLuSa sier også at 'navnet' på 'guden' ikke er avgjørende - det er den samme, uansett. Ja, akkurat! Da er vi der igjen. Sitter vi alle som små celler i en stor organisme, for å finne svaret på den store Helheten vi befinner oss i - hvordan den er? Det kan være slik.

Når vi VET at det er et felt kvante-energi, et felt av høy bevissthet - som omslutter hvert DNA i kroppen, ja, da må vi kanskje 'skrive om' hele vår tankegang. Da ligger vel svaret på mine øyeblikks-undringer der. Kanskje er jeg i ferd med å rote meg inn på fullstendig ukjent område - et slags Ingen-manns-land?

Ingen kommentarer: